Menu Zamknij

Akademia managera ONLINE

INTERAKTYWNE SZKOLENIA ONLINE

Cel i korzyści:

Zarządzanie to ciągłe podejmowanie decyzji, szybkość działania, motywowanie siebie i innych, planowanie, stawianie celów i dziesiątki innych zadań, które stanowią codzienność każdego managera. I to wszystko w ciągle zmieniającym się środowisku, warunkach współpracy i działań rynkowych. Firma rozwija się wtedy, kiedy między jej zarządem i pracownikami panuje harmonijna zgodność postaw. Wspólnie wyznaczone wartości i cele, tworzą z zespołu swego rodzaju społeczność, w której codzienna współpraca nabiera coraz głębszego wymiaru i przynosi wszystkim zintegrowanym w działania coraz więcej satysfakcji. Istotne jest, aby wartości, w które się wierzy zostały włączone w styl zarządzania, a wtedy służą one realizacji również ekonomicznych celów biznesowych. Każdy manager potrzebuje współpracowników. Musi zbudować zespół, odpowiednio go wyszkolić i tak nim pokierować, aby wspólnie zrealizować stojące przed zespołem zadania. Manager kieruje, zarządza, tworzy, daje nowe inspiracje, wspiera i pomaga. Jest odpowiedzialny za efekty i wyniki. Manager stawia czoła konkurencji, poprawia jakość swoich produktów i usług. Zadaniem Managera jest współpraca z ludźmi. Manager otwarcie cieszy się z sukcesów współpracujących z nim ludzi i sukcesów odnoszonych wspólnie. Docenia wkład każdego z nich w wypracowany efekt. Manager jest odpowiedzialny za swój zespół.

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii Managera ONLINE:

 • Unikatowy na rynku szkoleń projekt cyklicznych warsztatów managerskich, realizowany przez jedną z najstarszych firm szkoleniowych w Polsce, działająca od ponad 24 lat na rynku
 • Ponad 25 000 przeszkolonych managerów z polskich i międzynarodowych firm
 • Ekspercka kadra trenerska z bogatym doświadczeniem biznesowym
 • Szkolenia online prowadzone są w interaktywny sposób, z ćwiczeniami i zadaniami.
 • Dedykowany trener może elastycznie reagować na potrzeby i problemy uczestników
 • Nieobciążające rozłożenie w czasie sześciu dwudniowych sesji szkoleniowych
 • Uczestnicy mogą połączyć udział w zajęciach z codziennymi obowiązkami służbowymi
 • Do udziału w Akademii potrzebny jest tylko komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w mikrofon, głośniki, kamerę internetową oraz z dostępem do Internetu
 • Możliwość bezpłatnych, indywidualnych konsultacji i doradztwa, dla każdego Uczestnika Akademii w trakcie trwania oraz 3 miesiące po zakończeniu szkoleń
 • Absolwenci otrzymują DYPLOM ukończenia AKADEMII MANAGERA
 • Prawdopodobnie najlepsza na rynku cena za taki projekt.

Programy Akademii Managera:

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY MANAGERA


Zakres merytoryczny szkolenia:

Siła mentalna – zbudujmy fundament

 • Co to jest „siła mentalna”? Czym wyróżnia się człowiek o dużej sile mentalnej?
 • Wewnętrzne nastawienie jest produktem naszego sposobu myślenia
 • Wewnętrzne nastawienie i jego wpływ na nasze decyzje
 • Jak eliminować negatywne myśli i dlaczego mamy z tym problem?
 • Jak budować w sobie pozytywne myślenie i korzystać z niego w codziennej pracy
 • 13 wyznaczników określających twój poziom siły mentalnej

Rola inteligencji emocjonalnej w biznesie

 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
 • Najważniejsze kompetencje IE
 • Autodiagnoza własnych kompetencji IE

Zarządzanie emocjami – rozwijanie samokontroli

 • Czym są i jak powstają emocje
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny – jeden mózg, dwa systemy
 • Emocje i motywacja w pracy managera
 • Kilka informacji o treningu uważności
 • Strategie reakcji na emocje w pracy managera
 • Zarządzanie emocjami przez pracę z myślami
 • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości

Nawyki – jak zmienić niepożądane nawyki radzenia sobie z emocjami

 • Nawyki emocjonalne i myślowe – rola nawyków w zarządzaniu emocjami
 • Jak zmienić niekorzystne nawyki?
 • Trening zmiany ograniczających przekonań i nawyków myślowych – techniki:

Empatia – Inteligencja Emocjonalna w relacjach z ludźmi

 • Czym jest i czym nie jest empatia
 • Zdolność przyjmowania perspektywy innych ludzi
 • Trening empatycznego słuchania
 • Zasady otwartej komunikacji – co blokuje komunikację
 • Umiejętność postrzegania bez oceniania – oddzielanie faktów od wyobrażeń

Zarządzanie konfliktem – jak zapobiegać i kierować konfliktem w relacjach z ludźmi

 • Źródła powstawania konfliktów w pracy
 • Rodzaje konfliktów i ich dynamika
 • Etapy rozwoju konfliktu
 • Rola konfliktów – negatywne i pozytywne rezultaty konfliktu w firmie

Dążenie do celu i potęga codziennego działania oparta o Inteligencję Emocjonalną

 • Tak długo jak się nie poddajesz, nie przegrasz
 • Umiejętność podejmowania odważnych decyzji
 • Otwartość na zmiany
 • Siła zawarta w porażce – dlaczego trudne doświadczenia są najcenniejsze?
 • Dojrzałość emocjonalna w pracy managera

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

JAK UWOLNIĆ POTENCJAŁ ZESPOŁU – ROLA MANAGERA


Zakres merytoryczny szkolenia:

Wstęp do zarządzania

 • Zarządzanie i style zarządzania
 • Agile Management (Zwinne Zarządzanie) vs. Tradycyjne Zarządzanie
 • Empowerment, kluczem do sukcesu w zrządzaniu zespołami
 • 5 poziomów delegowania – czyli od listonosza do samodzielnego pracownika w terenie
 • Autorytet nieformalny, zaufanie i ich rola w efektywnym zarządzaniu

Proaktywność w praktyce funkcjonowania zespołu

 • Zebrania, spotkania z pracownikami (formalne, nieformalne)
 • Potencjał pracownika – jak go rozpoznać, rozwijać i wykorzystać
 • Rozmowy z pracownikami – roczne, kwartalne, miesięczne, burze mózgów vs constans feedback
  • Szybkość i trafność komunikacji
  • Wpływ rozmów na zaangażowanie pracownika
  • Wpływ rozmów na rozwój pracownika
  • Wpływ rozmów na atmosferę i kulturę firmy
  • Wpływ rozmów na wyniki firmy
 • Zwinne metody zarządzania angażujące pracownika

Konstruktywna informacja zwrotna

 • Kto i po co potrzebuje informacji zwrotnej
 • Cele informacji zwrotnej
 • Konstruktywna informacja vs krytyka
 • Jak przygotować dobry feedback
 • Jak zmotywować zespół i pracowników do udzielania informacji zwrotnej
 • Jak mówić do ludzi, żeby słuchali, jak słuchać, by chcieli do nas przychodzić i mówić
 • Dlaczego krytyka i presja zmniejsza wydajność i motywację

Rola komunikacji w firmie

 • Rodzaje komunikacji (werbalna, a niewerbalna)
 • Siła i znaczenie pytań w komunikacji
 • Aktywne słuchanie – rola i techniki
 • Komunikat „JA” vs komunikat TY
 • Wpływ Social Media na zmianę sposobu komunikacji międzyludzkiej

Synergia w zespole

 • Różnorodność ludzi – największa bariera i największy potencjał
 • Cele Klienta, firmy, mojego pracownika vs. moje cele
 • Priorytety – czyli jak robić ważne rzeczy
 • Jak motywować ludzi na odległość, jak ich wspierać
 • Automotywacja jako warunek konieczny dla proaktywności
 • Budowa współpracy Wygrany – Wygrany
 • Kiedy rozwiązanie jest nasze, czyli jak uzyskać największe zaangażowanie pracownika

Zwinne narzędzia do zarządzania

 • Rola i funkcje komunikatorów w szybkości komunikacji (Skype, Messenger, WhatsApp, Slack,
  grupy i czaty)
 • E-mail, SMS, telefon – jak korzystać w zależności od rangi sprawy
 • Planowanie pracy zespołu
  • Stworzenie check listy zespołu
  • Praca z terminarzem, kalendarzem, audio i video konferencje
  • Planowanie działań etapami, tworzenie Sprintów
  • Systemy do zarządzania zadaniami: JIRA, Trello,
 • KPI’s – kluczowe mierniki sukcesu
 • Stand Up calls – zwinne podsumowania constans feedback

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

ZWINNE ZARZĄDZANIE W RZECZYWISTOŚCI VUCA


Zakres merytoryczny szkolenia:

Wstęp do rzeczywistości VUCA oraz metodologii Agile i Scrum 

 • VUCA – na czym polega i jakie są jej konsekwencje dla zarządzania biznesem
 • Metodologia Agile – na czym polega i jak wykorzystać jej założenia aby lepiej zarządzać biznesem oraz jak szybciej spełniać oczekiwania klientów
 • SRCUM – czym różni się od Agile, jakie są rytuały Scrum oraz ich praktyczne wykorzystanie
 • Mierniki efektywności zarządzania opartego na Agile i Scrum z 3 poziomów – KPI Zespołu / KPI rynkowe / KPI Typowe dla SCRUM
 • Zasady zarządzania, które należy wdrożyć aby organizacja zaczęła stosować zwinne zarządzanie np. efektywność procesów ponad hierarchie, reagowanie na zmiany ponad formalny plan działania, odpowiadanie na potrzeby klientów ponad formalne ustalenia.

Agile i SCRUM – zasady i metody pracy w praktyce

 • Stały kontakt z klientem
 • Produkty dostarczany w interakcjach z zachowaniem działania danej funkcjonalności
 • Szybki czas realizacji
 • Samodzielność i samoorganizacja prac zespołu
 • Elastyczność
 • Role zespołu SRCUM – Project Manager / Product Owner / Scrum Master / Realizator – cele, rezultaty i zadania w każdej roli.

Psychologiczne aspekty procesu zarządzania w rzeczywistości VUCA

 • Zjawisko gotowości na zmiany a zachowania pracowników – jak rozpoznać tych,
  którzy szybciej dostosują się do rzeczywistości VUCA
 • Tempo rozwoju kompetencji jako kluczowy miernik gotowości na zmiany w realiach VUCA
  – jak go mierzyć i wykorzystać w zmiennym środowisku pracy
 • Motywowanie w rzeczywistości VUCA – różnice w komunikacji liderów, którzy potrafią odnaleźć się
  w realiach VUCA
 • Zarządzanie produktywnością, rozwojem kompetencji oraz współpracą zespołu w rzeczywistości VUCA
  – praktyczny trening managerski

Planowanie i realizacja procesów w rzeczywistości VUCA z wykorzystaniem SCRUM

 • Jak mapować i wdrażać procesy biznesowe rzeczywistości VUCA
 • Jak stawiać cele i określać rezultaty w rzeczywistości VUCA
 • Jak określać zadania w rzeczywistości VUCA
 • Jak mierzyć efektywność za pomocą zwinnych procesów biznesowych

Trening stawiania celów i określania rezultatów w procesie SCRUM 

 • Jak stawiać cele zgodnie z rytuałami Scrum vs podejście Waterfall – praktyczne różnice
  w zarządzaniu
 • Case study – stawianie celów i określanie rezultatów na poszczególne rytuały Scrum
  – retro, stand up, dailiy, review.
 • Cele ustalone na bazie backlogu – czyli rejestr sprintu
 • Zjawisko dekompozycji wymagań – jak przenieść je na poziom celów i rezultatów
  pracy zespołu SCRUM-owego
 • Priorytetyzowanie zadań w oparciu o kolejkę zadań i proces dekompozycji
  za pomocą narzędzi takich jak JIRA

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

NARZĘDZIA PRACY SKUTECZNEGO MANAGERA
– 
ZARZĄDZANIE SOBĄ, PRIORYTETYZACJA ZADAŃ, DELEGOWNANIE


Zakres merytoryczny szkolenia:

Zarządzanie sobą w czasie i priorytetami

 • Rodzaje zadań i pożeracze czasu. Kto lub co zabiera nam czas?
 • Jak radzić sobie z pochłaniaczami czasu?
 • Priorytetyzacja działań – macierz Eisenhowera
 • Praca pod presją czasu
 • Zachowanie asertywne i jego wpływ na realizację zadań
 • Planowanie pracy zespołu
  • Wydajność zespołu i efektywność w czasie
  • Urlopy, dni wolne, zwolnienia i ich wpływ na realizację zadań

Efektywna współpraca zespołowa i delegowanie

 • Spotkania, a zebrania z pracownikami
  • Ile kosztuje nasz czas?
  • Zasady organizacji dobrego zebrania
 • Jak realizować cele zespołowe?
  • Cele wspólne
  • Ustalenie kompetencji i odpowiedzialności za realizację celów
  • Omówienie workflow realizacji celów i zadań na przykładzie kanban
 • Delegowanie zadań indywidualnych i zespołowych
  • Co możemy delegować i kiedy?
  • Umiejętność przedstawienia zadania
 • Autorytet nieformalny, zaufanie i ich rola w efektywnym zarządzaniu
 • Model zarządzania sytuacyjnego, jak dobrać styl zarządzania do konkretnej osoby
  • Sprawdzenie gotowości pracownika do przyjęcia zadania
 • Kim jesteśmy, 4 typy osobowości i ich wpływ na komunikację podczas delegowania

Kontrolowanie i monitorowanie realizacji celów

 • Biznesowe mierniki sukcesu
 • Analiza celów jakościowych
 • Analiza celów ilościowych
 • Realizacja celów miesięcznych, a trend długoterminowy
 • Okresy analityczne – YtoD, MAT, Kwartał, Miesiąc, Tydzień, Dzień
 • Model AWD w praktyce

Narzędzia wspierające zarządzanie

 • Microsoft Outlook/Google – praca z kalendarzem, przypomnieniami i kategoriami
 • Trello – skuteczne narzędzie do zarządzania zadaniami
 • Google Drive – świetne narzędzie, do pracy na współdzielonych dokumentach
 • Komunikatory bezpośrednie i ich wpływ na ograniczenie maili (Skype, Slack, itp.)
 • E-mail, SMS, telefon – jak korzystać w zależności od rangi sprawy

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

BUDOWANIE MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA W ZESPOLE – MANAGER W ROLI COACHA


Zakres merytoryczny szkolenia:

Pułapki komunikacyjne w motywowaniu

 • Mechanizm wyobrażeń i jego negatywny wpływ na realizację celów sprzedażowych
 • Otwartość managera w komunikacji
 • Modelowanie i zasada wzajemności
 • Analiza transakcyjna E. Berne, czyli negatywne skutki pouczania, narzucania, oceniania, dawania „dobrych rad”

Rola managera w motywowaniu zespołu do realizacji celów sprzedażowych

 • Dobór stylu zarządzania oparty o zależność MOTYWACJA-KOMPETENCJA
 • Co motywuje Twojego pracownika? –motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Pieniądze to nie wszystko, czyli jak rozpoznawać i efektywnie wykorzystywać motywatory wewnętrzne w motywowaniu pozafinansowym?
 • Lista potencjalnych motywów, potrzeb wpływających na poziom motywacji
 • Lista pozafinansowych metod motywowania

Informacja zwrotna a motywacja pracownika

 • Informacja zwrotna jako element skutecznego motywowania
 • Różne modele informacji zwrotnej – pozytywnej i korygującej
 • Informacja zwrotna jako narzędzie powstrzymywania nieakceptowanych zachowań

Rozmowa weryfikująca poziom realizacji zadań

 • Wykorzystanie informacji zwrotnej jako elementu rozmowy weryfikującej
 • Zwiększanie szans na realizację celów
 • Inspirowanie podwładnego do poszukiwania rozwiązań i brania odpowiedzialności
 • Tolerancja i otwartość na możliwość popełnienia błędów
 • Deklaracja wsparcia

Docenianie i wyciąganie konsekwencji

 • Model wyciągania konsekwencji bez krytyki, w oparciu o fakty i informację zwrotną
 • Jak skutecznie nie dopuścić do popełniania tych samych błędów?
 • Model konstruktywnego doceniania, nagradzania
 • Jak uniknąć demotywacji podczas doceniania i nagradzania?
 • Znaczenie rozmów ze współpracownikami bazujących na uznaniu, dowartościowaniu, zachęcaniu do działania i rozwijania talentów

Praktyczne zastosowanie coachingu w procesie rozwijania kompetencji pracowników

 • coaching jako narzędzia podnoszenia kompetencji pracownika
 • coaching jako narzędzie zwiększenia efektywności i wpływu na postawę pracownika
 • coaching jako narzędzie zwiększenia motywacji pracownika i zainspirowania go do rozwoju

 Manager w roli coacha

 • zadania managera w procesie coachingu – osobowość coacha
 • Hierarchia podstawowych wartości i przekonań
 • Empatia a zdolność budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami
 • Pozytywne myślenie – główne narzędzie pracy coacha
 • Istota znaczenia poczucia własnej wartości (PWW) w procesie coachingu

Przygotowanie managera do coachingu pracownika i rozmowy z pracownikiem poprzedzającej coaching w tym m.in :

 • Zasady skutecznych coachów
 • Zagrożenia w coachingu
 • Metody zapewniające dobre wyniki w zespole
 • Analiza wyników i postaw pracownika z punktu widzenia określenia przedmiotu/tematu coachingu

Sposób przeprowadzenia rozmowy przed coachingowej z pracownikiem (m.in angażowanie pracownika
w określanie przedmiotu coachingu)

 • Działania które pomogą wykorzystać potencjał pracowników
 • Techniki poznania cech i potencjału pracowników – diagnoza obszarów do rozwoju
  w kontekście planowania coachingu

Przebieg coachingu – trzy etapy przeprowadzenia coachingu

 • Stworzenie niezbędnych warunków i przygotowanie do pracy z coachem
 • Planowanie – określenie celów i sposobu realizacji, wybór metod,
  sposób monitorowania, ocena działań
 • Analiza jakości pracy osoby coachowanej
 • Opracowanie standardu np. karty coachingowej: aspekty merytoryczne,
  znajomość produktu, znajomość procedur, zachowanie itp.
 • Etap wdrażania – jeśli możliwe, uczenie przez własny przykład, wyjaśnienie elementów trudnych
 • Etap oceny skuteczności działań i motywacji do dalszego rozwoju oraz ustalania kolejnych celów
 • Przeprowadzenie rozmowy po cochingowej – istotne elementy

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

KOMUNIKACJA MANAGERSKA – KLUCZOWE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI


Zakres merytoryczny szkolenia:

Komunikacja w codziennej współpracy z ludźmi

 • Rola managera w efektywnej komunikacji
 • Po ludzku do ludzi – naturalność w komunikacji
 • Kiedy komunikacja powinna być hierarchiczna, a kiedy nie?
 • Kiedy komunikacja działa motywująco, a kiedy demotywująco
 • Analiza osobistego stylu komunikowania się

Udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

 • Znaczenie konstruktywnej informacji zwrotnej z punktu widzenia pracownika i managera
 • Jak powinien być formułowany feedback i czemu może służyć, kiedy i wobec kogo warto go stosować?
 • Główne czynniki stanowiące o dobrym feedbacku:

Profesjonalna rozmowa z pracownikiem o celach, zadaniach i oczekiwaniach

 • Szczególna rola komunikacji niewerbalnej managera
 • Różnica pomiędzy komunikatem „ja” i komunikatem „ty”
 • Jak formułować cele w rozmowie z pracownikiem?
 • Motywujące stawianie celów
 • Jak wyrazić własne oczekiwania, aby pracownik wiedział czego od niego oczekujemy?

Szczególne znaczenie rozmów monitorujących

 • Znaczenie informacji zwrotnej w codziennej współpracy z ludźmi
 • Jak zachęcać do dawania informacji zwrotnej?
 • Feedback bez krytyki w rozmowie monitorującej
 • Wsparcie managera w trakcie realizacji zadań

Rozmowy korygujące – sytuacje problematyczne

 • Jak zachować dystans w sytuacjach trudnych
 • Szczególne znaczenie pozytywnego myślenia
 • Jak zachęcać do zmiany w działaniu? – metoda „hamburgera”
 • Zasada konsensusu w rozmowach o problemach
 • Hierarchiczne i niehierarchiczne prowadzenie rozmowy korygującej
 • Znaczenie feedbacku w rozmowie korygującej

Rozmowa podsumowująca realizację celów i zadań

 • Struktura rozmowy kończącej realizację celów i zadań
 • Uznanie, pochwała i dowartościowanie w rozmowie podsumowującej
 • Jak komunikować osobiste niezadowolenie?
 • Rozmowa typu „żółta kartka” i rozmowa typu „czerwona

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

Organizacja i terminy:

AKTUALNE TERMINY AKADEMII MANAGERA ONLINE:

02-03.03.2021 r.  Inteligencja emocjonalna w pracy Managera
23-24.03.2021 r.  Jak uwolnić potencjał zespołu – rola Managera
13-14.04.2021 r.  Zwinne zarządzanie w rzeczywistości VUCA
11-12.05.2021 r.
  Narzędzia pracy skutecznego Managera – zarządzanie sobą, priorytetyzacja zadań, delegowanie 
08-09.06.2021 r. Budowanie motywacji i zaangażowania w zespole,
Manager w roli coacha
29-30.06.2021 r. Komunikacja managerska – kluczowe rozmowy
z pracownikami

CENA ZA CAŁY CYKL 6 SZKOLEŃ ONLINE:

8.750 PLN (+ 23% VAT) za osobę
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy indywidualnych rabatów

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów online, opracowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla uczestnika, zaświadczenie o udziale w szkoleniu online

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE:

 Dzień IDzień II 
szkolenie09:00 – 10:3009:00 – 10:30 
przerwa 10:30 – 10:4510:30 – 10:45 
szkolenie10:45 – 12:1510:45 – 12:15 
przerwa12:15 – 12:3012:15 – 12:30 
szkolenie12:30 – 14:0012:30 – 14:00 
    
    
szkoleniaonline1

ORGANIZACJA SZKOLEŃ ONLINE:

Uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do:
* komputera stacjonarnego lub laptopa wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5
* szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s

Dzień przed zajęciami trener prowadzący skontaktuje się indywidulanie z każdym Uczestnikiem szkolenia, aby zweryfikować łącze i wyjaśnić zasady uczestnictwa w zajęciach

Szkolenia prowadzone są na platformie ZOOM

Warsztaty prowadzone są przez 2 dni, po 5 godzin dziennie. Szkolenie rozpoczyna się rano tak, aby nie kolidowało z innymi obowiązkami Uczestnika. 

Trenerzy prowadzący:

Daniel Kowalski – Manager Projektów Rozwojowych, Trener, Konsultant, Coach

Specjalizuje się w szkoleniach oraz budowaniu procesów szkoleniowo-wdrożeniowych z zakresu sprzedaży, wywierania wpływu i motywacji, zarządzania, komunikacji interpersonalnej, oraz szeroko pojętego HRM. Absolwent Akademii Trenerów Biznesu, Mistrzowskiej Szkoły Trenerów Biznesu 3-stopnia. Moderator Kursów: Trener, Konsultant – Partnerem dla biznesu, Zarządzanie Projektami wg. IPMA oraz Szkoły Coachów.

Doświadczenie trenerskie zdobywał w firmie z branży finansowej o zasięgu światowym, prowadząc autorskie projekty w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej oraz współpracując z czołowymi firmami szkoleniowo-doradczymi w Polsce.

W ramach projektów doradczo-rozwojowych wdrażał systemy wynagrodzeń oraz modele kompetencji dla działów handlowych, produkcyjnych oraz kadry menadżerskiej średniego szczebla.
Posiada ponad 7 000 godzin zrealizowanych szkoleń, warsztatów i treningów dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Cezary Paszuk – Trener, Coach, Konsultant

Działalność konsultingową i szkoleniową dla firm i instytucji prowadzi od 1997 roku. Przeprowadził zajęcia dla ok. 15 000 osób. Jego pasją jest identyfikacja problemów i potrzeb szkoleniowych, tworzenie indywidualnych programów szkoleniowych i ich późniejsza realizacja. Jego interaktywne szkolenia prowadzone w formie warsztatów z zastosowaniem gier i ćwiczeń, poparte są licznymi przykładami i gorąco omawiane w grupach.

Moderował spotkania poświęcone opracowywaniu strategii rozwoju firm. Prowadził wyjątkowe meetingi motywacyjne dla grup liczących od 15 do ponad 300 osób. W ciągu minionych 20 lat przeprowadził zajęcia dla wielu firm i tysięcy uczestników ugruntowując swoje doświadczenie trenera-praktyka.

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.