Menu Zamknij

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

Cel i korzyści szkolenia:

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z rozwiązaniami z zakresu „lean manufacturing” – metodą Value Stream Mapping, typologią marnotrawstwa 7 Muda, metodą 5S, metodą szybkiego przezbrajanie SMED, metodą zarządzania utrzymaniem ruchu TPM, technikami tzw. „visual management”, narzędziami metody Just-in-Time, techniką rozwiązywania problemów A3, zasadą „taktowania” prac i techniką „work balancing”, techniką „spaghetti diagrams” i innych.
 • Wdrożenie do stosowania narzędzi Theory of Constraints: analizy „wąskich gardeł” systemu produkcyjnego oraz zasad kolejkowania zleceń, wdrożenie w podstawowe pojęcia metod Six Sigma i TQM.
 • Dostarczenie uczestnikom umiejętności praktycznego stosowania powyższych metod i technik do optymalizowania procesów we własnych organizacjach.
 • Przygotowanie uczestników do wykorzystywania techniki „kaizen” do dokonywania ciągłych udoskonaleń w sposobie realizacji powierzonych zadań.

Korzyści dla Uczestników:

 • Poprawa jakości realizowanych zadań, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa jakości komunikacji pomiędzy współpracującymi komórkami w strukturze organizacyjnej, poprawa jakości i jednoznaczności komunikacji z Klientami.
 • Skrócenie cyklu realizacji zadań produkcyjnych, poprawa jakości planowania i harmonogramowania pracy.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań.
 • Przygotowanie uczestników do wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością (np. ISO) czy też informatycznych systemów zarządzania klasy MRPII, dzięki przygotowaniu przykładowych diagramów i opisów głównych procesów w obszarze produkcji, wraz z instrukcjami i standardami realizacji zadań.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Warsztaty VSM (mapowanie strumienia wartości – mapowanie przepływu informacji i zadań produkcyjnych) jako podstawa wdrożenia „lean manufacturing”.

 • Identyfikacja procesów składających się na strumień wartości w organizacji,
 • Wdrożenie w techniczne elementy mapowania wartości tj. symbole i ich treść, obliczenia wartości typowych parametrów istotnych dla mapowania,
 • Przygotowanie mapy strumienia wartości odzwierciedlających bieżącą sytuację w obszarze produkcji („present state map”),
 • Analiza zidentyfikowanych procesów pod kątem podstawowych charakterystyk, efektywności i stabilności.

Muri Mura Muda – analiza strumienia wartości w organizacji pod kątem występowania marnotrawstwa.

 • Identyfikacja 7 typów marnotrawstwa (wykorzystanie narzędzi „spaghetti diagrams”, „jidoka” – wbudowywanie jakości w procesy) – ćwiczenia z identyfikowania źródeł marnotrawstwa we własnej organizacji.

Wyrównywanie obciążenia zadaniami w powiązanych komórkach produkcyjnych.

 • Just-in-Time (T/T i C/T, „pull production”, „one-piece-flow”, flow management), system kart Kanban w sterowaniu zapasami, wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych- „work balancing”.

Metoda 5S jako podstawa porządkowania i standaryzacji stanowisk pracy
w
komórkach produkcyjnych.

 • Sortowanie – odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych,
 • Systematyzacja – oznaczenie i takie usytuowanie wszystkich potrzebnych rzeczy, które umożliwi ich łatwe odnalezienie i odłożenie we właściwe miejsce po wykorzystaniu,
 • Sprzątanie,
 • Standaryzacja – ustalenie kształtu typowych czynności związanych z realizacją zadań,
 • Samodyscyplina – utrzymanie ciągłości stosowania zasad 5 S w drodze szkoleń i treningu,
 • Wdrożenie 5S (filmy prezentujące rozwiązania 5S w firmach produkcyjnych)

Narzędzia „visual management” w sterowaniu procesami produkcyjnymi.

 • Ćwiczenia w tworzeniu tablic wizualizacyjnych typu: meetingboards, 5R, KPI’s, HbH),
 • Metoda A3 rozwiązywania problemów.

Total Productive Maintenance (TPM) – czyli całkowicie produktywne utrzymanie ruchu:

 • TPM a tradycyjny system utrzymania ruchu (Breakdown Maintenance/Prevention Maintenance)
 • Mierniki TPM:
 • OEE – Overall Equipment Effectiveness
 • MTBF – Meantime Between Failures
 • MTTR – Meantime to Repair
 • Korzyści z wprowadzenia TPM:
 • Skrócenie czasu przezbrojeń SMED
 • Skrócenie czasu realizacji zleceń produkcyjnych
 • Poprawa jakości
 • Poprawa wykorzystania zasobów
 • Redukcja kosztów utrzymania ruchu

TOC – podstawy zarządzania operacyjnego.

 • Optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie
  tzw. „bottlenecks”, podstawy harmonogramowania zadań powiązanych, technika DBR
  w sterowaniu powiązanymi operacjami produkcyjnymi.

Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa zdolności (capability) procesów produkcyjnych.

 • Mapowanie procesów metodą SIPOC, metoda DMAIC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej
  kontroli procesu SPC, diagramy Pareto i Ishikawy, metoda FMEA

Systemowe zarządzanie jakością TQM:

 • Procesowe podejście do zarządzania jakością,
 • Pojęcie kosztów jakości,
 • „Quality circles” jako filozofia zaangażowania w rozwiązywanie problemów jakościowych,
 • Pozyskiwanie danych jako podstawa dla zarządzania jakością w organizacji,
 • 7 narzędzi analizy jakości: arkusze kontrolne, diagramy przepływowe, grafy, histogramy, diagramy Pareto,
  diagramy przyczynowo-skutkowe, listy kontrolne.

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

Organizacja i terminy:

AKTUALNY TERMIN TEGO SZKOLENIA:

06-07.05.2021 r.

CENA SZKOLENIA:

1.950PLN (+ 23% VAT) za osobę
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy rabatów

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów online, opracowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla uczestnika, zaświadczenie o udziale w szkoleniu online

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE:

 Dzień IDzień II 
szkolenie09:00 – 10:3009:00 – 10:30 
przerwa 10:30 – 10:4510:30 – 10:45 
szkolenie10:45 – 12:1510:45 – 12:15 
przerwa12:15 – 12:3012:15 – 12:30 
szkolenie12:30 – 14:0012:30 – 14:00 
    
    
szkoleniaonline1

ORGANIZACJA SZKOLENIA ONLINE:

Uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do:
* komputera stacjonarnego lub laptopa wyposażonego w mikrofon, głośniki, kamerę oraz przeglądarkę internetową 
* szerokopasmowego dostępu do Internetu 

Przed zajęciami trener prowadzący kontaktuje się z Uczestnikami szkolenia, aby zweryfikować łącze i wyjaśnić zasady uczestnictwa w zajęciach

Warsztaty prowadzone są przez 2 dni, po 5 godzin dziennie. Szkolenie rozpoczyna się rano tak, aby nie kolidowało z innymi obowiązkami Uczestnika. 

Trener prowadzący:

Robert Głos – Praktyk zarządzania produkcją, trener i doradca

Ekspert w dziedzinie zarządzania. Od 20 Lat zajmuje się zarządzaniem. Od 8 lat prowadzi szkolenia i doradztwo. Pomaga i doradza firmom sprawnie i konkurencyjnie zarządzać.

Przez wiele lat związany był z branżą produkcji wód mineralnych. Uczestniczył w projekcie budującym zakład produkcyjny Nałęczowianki, zajmował się w nim później zakupami strategicznymi i eksportem. Brał udział w kolejnych projektach inwestycyjnych i organizacyjnych w ramach struktur Nestle. Był dyrektorem zakładu produkującego Cisowiankę. Jego głównymi obszarami zainteresowań zawodowych są Business Process Management, produkcja, Supply Chain Management, zakupy i zarządzanie projektami.

Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na case studies i ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce.

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.