Menu Zamknij

Planowanie handlowe

- realizacja strategii sprzedaży - decyzyjna gra strategiczna

Cel i korzyści szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem warsztatów jest zrozumienie i ćwiczenie:

 • Strategicznego sposobu myślenia o rynku. Zrozumienia konieczności wyznaczania celów strategicznych.
 • Elastyczności operacyjnej. Uczestnicy po zajęciach lepiej rozumieją konieczność korekty wcześniej wyznaczonych celów, na podstawie analizy efektywności dotychczasowych działań.
 • Praktycznego zastosowania segmentacji portfela Klientów.
 • Wagi zależności pomiędzy kierunkiem i jakością działań a efektami.
 • Analizy efektywności dotychczasowych działań i tworzenie elastyczności operacyjnej
 • Praktycznego zastosowania segmentacji portfela klientów

Korzyści dla Uczestników:

 • Większa akceptacja uczestników dla operacyjnej realizacji planów sprzedaży
 • Zrozumienie, że systematyczne raportowanie (CRM) staje się oczywistą koniecznością a nie „złem koniecznym”

Zakres merytoryczny szkolenia:

Sprzedaż jako podstawowy element strategii firmy

 • Strategie sprzedażowe w firmie; współpraca z dotychczasowymi Klientami, pozyskiwanie nowych Klientów, cross selling
 • Główne procesy sprzedaży w firmie
 • Wspólne omówienie i zrozumienie strategii sprzedaży odnośnie: rynku, Klientów, produktów, promocji
 • Różnica pomiędzy dostawcą a partnerem przydającym wartości
 • Rekomendacja zmian ukierunkowanych na zwiększenie efektywności działań handlowych w warunkach konkurencji
 • Poszukiwanie nowych klientów – prospecting, analiza, segmentacja, dotarcie do decydenta
 • Kryteria wyboru nowych klientów
 • Kategoryzacja Klientów; analiza dotychczasowych Klientów, profil Klienta, określenie potencjału Klienta, kryteria stabilizacji współpracy,
 • Proces planowania sprzedaży – koncepcja Platformy Klientów
 • Usystematyzowane podejście do pracy z rynkiem i Klientami
 • Analiza rynku, planowanie działań w stosunku do poszczególnych grup klientów
 • Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów – zwiększenie efektywności działań handlowych

PROSPERITA – STRATEGICZNA GRA DECYZYJNA

Prosperita jest komputerową symulacją organizacji handlowej.

Zadaniem uczestników jest, na podstawie dokładnego opisu obecnej sytuacji (dane na temat: wielkości sprzedaży
oraz liczby Klientów w poszczególnych kategoriach, statystyk działań, sytuacji rynkowej, itd.) zaplanowanie działań
Handlowców w taki sposób, by zwiększyć obrót firmy  o 50%.

Mają tego dokonać w warunkach ustabilizowanego rynku – aby przy wyeliminowaniu nieprzewidywalnych czynników
zewnętrznych mogli analizować i korygować własne działania będące jedynym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie
założonego celu.

Grający mają na to 5 lat (by móc doświadczyć długofalowych skutków swoich działań), planując kolejno każdy rok
i otrzymując skalkulowane przez komputer wyniki sprzedaży oraz statystyki Klientów po każdym roku jako podstawę
do planowania kolejnych działań.

Sytuacja jest tym trudniejsza, iż możliwości grającego są ograniczone i aby osiągnąć pożądany wynik,
musi on działać w sposób bardzo ukierunkowany na cel. Głównym jego zadaniem jest zdecydowanie o kierunku
i ilości działań wykonywanych przez Handlowców, jak również o inwestycjach ponoszonych na ich rozwój.

Po zakończeniu symulacji, jest ona dokładnie omówiona w odniesieniu do osiągniętych przez każdego
z graczy rezultatów oraz sposobów dojścia do nich. Po tej analizie oraz wyciągnięciu wniosków
– przedstawiamy model pracy na Platformie Klientów pozwalający na osiągnięcie planowanych wyników.

USP (Unique Selling Points)

 • Jaka jest nasza oferta / propozycja wartości?
 • Projektowanie wartości dodanej
 • Czym się różnimy od konkurencji?
 • Kryteria zakupów klienta i ocena konkurencji
 • Pola „walki” z konkurencją

Świadome dążenie do realizacji wyznaczonych celów – motywacja do planowego działania
w oparciu o raportowanie i pomiary wybranych zagadnień

 • Metody analizy klientów?
 • Wyznaczanie celów w pracy z klientami
 • Kolejne kroki w zarządzaniu informacją o kliencie
 • Rozwój klienta – wskaźniki
 • Kryteria stabilizacji sprzedaży
 • Wprowadzenie elementów kwalifikowania procesu sprzedaży
 • Monitorowanie procesów sprzedaży – pipeline (prawdopodobieństwo sukcesu)

Czas trwania: 2 dni

Organizacja i terminy:

AKTUALNE TERMINY TEGO SZKOLENIA:

22-23.06.2020 r.
05-06.11.2020 r.

CENA SZKOLENIA:

2.500 PLN (+ 23% VAT) za osób
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy indywidualnych rabatów

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, Certyfikat

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I Dzień II
szkolenie 09:30 – 11:00 09:00 – 11:00
przerwa kawowa 11:00 – 11:15 11:00 – 11:15
szkolenie 11:15 – 13:00 11:15 – 13:00
obiad 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00
szkolenie 14:00 – 15:30 14:00 – 15:30
przerwa kawowa 15:30 – 15:45  
szkolenie 15:45 – 17:00  
122365035

LOKALIZACJA SZKOLENIA:

Hotel
DeSilva Warszawa Piaseczno
ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno

Cena noclegu w pokoju jednoosobowym wynosi 222 zł netto ze śniadaniem
Cena noclegu w pokoju dwuosobowym wynosi 254 zł netto ze śniadaniem

Na życzenie chętnie pomożemy Państwu w dokonaniu rezerwacji hotelu.
Noclegi dodatkowo płatne na miejscu w hotelu (nieuwzględnione w cenie szkolenia).

Trener prowadzący:

Jan Myszak – Senior Business Trainer, Coach, Konsultant

Ekspert w dziedzinie negocjacji dla strategicznych klientów. Praktyk zarządzania i sprzedaży.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe i trenerskie. Od 1997 r. współpracuje jako trener i konsultant z firmą Mach & Partner Consulting, gdzie kierował zespołem trenerów, będąc odpowiedzialnym zarówno za stronę sprzedażową jak i merytoryczno – programową realizowanych projektów.

Zrealizował ponad 2000 dni szkoleń i 200 godzin coachingu. Poprzez działania doradcze, szkoleniowe i rozwojowe wspiera klientów w dostarczaniu rozwiązań zarządzania sprzedażą, zwiększania efektywności sprzedaży, budowania kultury organizacji, motywowania sił sprzedaży, a także w podnoszenia kompetencji z zakresu negocjacji i obsługi klienta.

Zajmuje się definiowaniem potrzeb szkoleniowych, przygotowywaniem i realizacją projektów szkoleniowych. Duży nacisk kładzie na budowanie skutecznych procesów komunikacji z klientami i podwładnymi. Łączy doświadczenie handlowca i managera z aktualną wiedzą z zakresu zarządzania i psychologii biznesu, inspirując uczestników szkoleń do podnoszenia kompetencji i zwiększania efektywności podejmowanych działań.

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.