Menu Zamknij

Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji

Cel i korzyści szkolenia:

Cel szkolenia:

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prognozowania popytu i opartego na nim planowania zasobów produkcji: prognozowania w obszarze popytu niezależnego, analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania materiałowego i obciążania zasobów,
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi modelami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją: wykorzystywania modeli planistycznych MRP, MRPII, ERP i MES,
 • Zapoznanie się z funkcjonalnościami narzędzi informatycznych klasy ERP i MES dla wsparcia planowania i harmonogramowania produkcji,
 • Zdobycie umiejętności optymalizowania procesów pomocniczych w organizacjach produkcyjnych,
 • Wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: identyfikację kryteriów wyboru metody harmonogramowania, identyfikację głównych uwarunkowań procesu harmonogramowania (tj. poziomu harmonogramowania, podziałki harmonogramu, horyzontu czasowego harmonogramu, reguł sekwencjonowania, „wąskich gardeł” w procesie produkcji), identyfikację głównych celów harmonogramowania dla organizacji Uczestników i sposobu pomiaru efektywności w ich realizacji.
 • Wydobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania modelu ROP i Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej do kształtowania zapasów – dzięki tym umiejętnościom Uczestnicy będą mogli nie zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji, ale również zwiększyć wskaźnik poziomu obsługi Klienta

Korzyści dla Uczestników:

 • Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze łańcucha dostaw,
 • Będą potrafili planować przepływy materiałów i produktów dla poprawy produktywności i efektywności wykorzystania organizacji,
 • Będą umieli precyzyjnie dostosować poziom obciążenia zasobów organizacji (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu dystrybuowanych dóbr

Zakres merytoryczny szkolenia:

Popyt i prognozowanie
 • Prognozowanie (analiza poziomu i zmienności popytu),
 • prognozowanie jako podstawa procesów decyzyjnych w organizacji produkcyjnej,
 • horyzont czasowy prognozowania,
 • prognozowanie w cyklu życia produktu – metody kwalitatywne i kwantytatywne,
 • metody kwalitatywne w prognozowaniu – „kompozyt sprzedażowy”, badania rynkowe, metoda delficka,
 • metody kwantytatywne w prognozowaniu – metoda regresywna, modele oparte o analizę serii czasowych (metoda ruchomej średniej – prostej i ważonej, metoda wygładzania wykładniczego – z uwzględnieniem bazy, trendu i sezonowości),
 • Proces SOP (Sales & Operations Planning), SIOP (Sales, Inventories & Operations Planning) i planowanie zasobów produkcyjnych (RCCP – ocena zdolności produkcyjnych)
Planowanie zdolności produkcyjnych z wykorzystaniem modelu MRPII/ERP
 • Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII/ERP
 • Systemy planowania i harmonogramowania, systemy harmonogramowania oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów,
 • Struktura technicznej normy czasu operacji,
 • Normowanie i standaryzacja – znaczenie dla procesu planowania w organizacji produkcyjnej (model planistyczny MRPII/ERP)
Planowanie potrzeb materiałowych MRP
 • BOM – drzewo materiałowe dla indeksu,
 • Normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP
 • Zarządzanie magazynem/gospodarka magazynowa, funkcjonalności narzędzi informatycznych WMS – wpływ na planowanie MRP
Sterowanie i kontrola przepływu w obszarze produkcji
 • Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) dla potrzeb sterowania i kontroli produkcji,
 • Kontrola realizacji planów materiałowych i zadań produkcyjnych zgodnie z modelem MRP i CRP (tworzenie BOM i standardów produkcyjnych),
 • Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności,
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi: Kontrola Jakości i Utrzymanie Ruchu – produktywne utrzymanie ruchu TPM, optymalizacja współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, redukcja czasu przezbrojeń – technika SMED
Metody harmonogramowania
 • Główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji,
 • Wybór wskaźników efektywności dla procesu harmonogramowania w organizacji,
 • Czynniki decydujące o wyborze modelu harmonogramowania (konfiguracja systemu produkcyjnego,
  zasady wprowadzanie zleceń do harmonogramu, sposób pomiaru efektywności, kryteria oceny jakości harmonogramów),
 • Popularne algorytmy harmonogramowania (reguła Johnsona),
 • Wpływ decyzji o wielkości partii produkcyjnej („lot sizing”) na harmonogramowanie,
 • Sekwencjonowanie zleceń i długość kolejek – prawo Little’a,
 • Wybór i stosowanie reguł sekwencjonowania, wpływ reguł sekwencjonowania na konstrukcję harmonogramu
  – ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów w oparciu o popularne reguły sekwencjonowania (FCFS, EDD, SPT),
 • Harmonogramowanie techniką DBR (dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”),
 • Wizualizacja harmonogramów – metody diagramowe (diagram Gantta) i grafowe
Uwarunkowania polityki tworzenia zapasów w organizacji produkcyjnej.
 • Charakterystyka procesu produkcyjnego:
 • przezbrojenia i przygotowanie produkcji
 • sprawność i stabilność procesu produkcyjnego
 • Obliczanie optymalnych parametrów uzupełnienia zapasu,
 • Zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa – minimalne i maksymalne poziomy zapasów,
 • Zarządzanie Punktem Odnowienia Zapasu ROP (“reordering point”) – model Ekonomicznej
  Wielkości Dostawy EOQ,
 • Cykle realizacji dostawy (średni i oczekiwany) i ich wpływ na politykę tworzenia zapasów,
 • Obliczanie poziomu zapasu bezpieczeństwa – wskaźnik poziomu obsługi Klienta
Ćwiczenia:
 • Tworzenie struktury danych planistycznych dla procesu planowania
  – BOM materiałowy i planistyczny, ścieżki produkcyjne, charakterystyki zasobów.
 • Tworzenie MPS – konwertowanie zamówień, dezagregacja zleceń.
 • Tworzenie planu MRP.
 • Obliczanie ekonomicznej wielkości partii EOQ.
 • Tworzenie harmonogramu technikami „w przód”, „od tyłu” i DBR.
 • Ustalanie sekwencji realizacji z wykorzystaniem różnych reguł sekwencjonowania.
 • Obliczanie ROP, zapasu cyklicznego i zapasu bezpieczeństwa
Czas trwania: 2 dni

Organizacja i terminy:

AKTUALNE TERMINY TEGO SZKOLENIA:

05-06.05.2020 r.
12-13.10.2020 r.

CENA SZKOLENIA:

2.500 PLN (+ 23% VAT) za osób
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy indywidualnych rabatów

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, Certyfikat

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I Dzień II
szkolenie 09:30 – 11:00 09:00 – 11:00
przerwa kawowa 11:00 – 11:15 11:00 – 11:15
szkolenie 11:15 – 13:00 11:15 – 13:00
obiad 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00
szkolenie 14:00 – 15:30 14:00 – 15:30
przerwa kawowa 15:30 – 15:45  
szkolenie 15:45 – 17:00  
122365035

LOKALIZACJA SZKOLENIA:

Hotel
DeSilva Warszawa Piaseczno
ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno

Cena noclegu w pokoju jednoosobowym wynosi 222 zł netto ze śniadaniem
Cena noclegu w pokoju dwuosobowym wynosi 254 zł netto ze śniadaniem

Na życzenie chętnie pomożemy Państwu w dokonaniu rezerwacji hotelu.
Noclegi dodatkowo płatne na miejscu w hotelu (nieuwzględnione w cenie szkolenia).

Trener prowadzący:

Robert Głos – Praktyk zarządzania produkcją, Trener, Doradca

Przez wiele lat związany był z branżą produkcji wód mineralnych, gdzie pełnił funkcje samodzielnego specjalisty w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektora generalnego i dyrektora zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). 

Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na case studies i ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.