Menu Zamknij

Podstawy analizy finansowej dla niefinansistów

Cel i korzyści szkolenia:

Cel szkolenia:

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy finansowej niezbędnej na każdym stanowisku kierowniczym i eksperckim, umożliwiającą swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansów firm.
 • Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania firmy przez pryzmat dokumentów finansowych i kluczowych wskaźników finansowych.
 • Poznanie wpływu decyzji operacyjnych na ogólną sytuację i wynik finansowy firmy.
 • Zdobycie umiejętności przeprowadzenia samodzielnej uproszczonej analizy finansowej i diagnozy kondycji finansowej firmy na podstawie dostępnych sprawozdań i informacji dodatkowych.
 • Zapoznanie uczestników z pułapkami „koloryzowania” sprawozdań finansowych – jak się przed tym bronić, jakie pytania zadawać. Transakcje jednorazowe. Pojęcie kreatywnej księgowości.
 • Odróżnianie niepodważalnych danych finansowych od wynikających z założeń i szacunków.
 • Opanowanie języka, który pozwoli na porozumienie z bankami, instytucjami finansowymi oraz z finansistami

Korzyści dla Uczestników:

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jakie rodzaje sprawozdań finansowych są dostępne i jakie informacje zwierają.
 • Jak samodzielnego interpretować dane z dokumentacji finansowej i jakie wyciągać z nich wnioski na temat kondycji finansowej i potencjale rozwojowym firmy.
 • Jakie są zależności miedzy podstawowymi wskaźnikami finansowymi.
 • Jakie sygnały ostrzegawcze w danych finansowych mogą świadczyć o pogorszeniu sytuacji ekonomicznej firmy.
 • Na jakie potencjalne pułapki „koloryzowania” danych w ocenie sprawozdań finansowych zwracać szczególną uwagę – o co pytać?
 • Na jakie elementy dotyczące oceny sprawozdań finansowych i kondycji ekonomicznej firmy zwracać uwagę w negocjacjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Wprowadzenie

 • Test wprowadzający
 • Rodzaje sprawozdań finansowych 
 • Rachunkowość finansowa i podatkowa a rachunkowość zarządcza 
 • Funkcje sprawozdań finansowych 
 • Obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ustawy o rachunkowości

Analiza finansowa

 • Różnica między zyskownością a płynnością
 • Czym jest efektywność finansowa
 • Kluczowe finansowe wskaźniki biznesowe: EBIT, Marża, ROI, Kapitał pracujący
 • Wartość pieniądza w czasie

Bilans

 • Złota zasada bilansowa
 • Dwie pętle analizy bilansu
 • Dobry i zły dług
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym

Rachunek zysków i strat

 • Przychód i koszt – moment powstawania i zmienne wpływające
 • Dwie metody sporządzania RZiS.
 • Zysk księgowy a zysk podatkowy
 • Podejście zarządcze do przychodów i kosztów

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Poziom operacyjny – czy firma jest rentowna?
 • Poziom inwestycyjny – czy się rozwija?
 • Poziom finansowy – w jakim stopniu firma jest uzależniona od zewnętrznych źródeł finansowania?

Analiza wskaźnikowa

 • Wskaźniki płynności.
 • Wskaźniki zadłużenia.
 • Wskaźniki sprawności.
 • Wskaźniki zyskowności.

Test końcowy

Czas trwania: 2 dni

Organizacja i terminy:

AKTUALNE TERMINY TEGO SZKOLENIA:

18-19.06.2020 r.
28-29.09.2020 r.

CENA SZKOLENIA:

2.500 PLN (+ 23% VAT) za osób
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy indywidualnych rabatów

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, Certyfikat

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I Dzień II
szkolenie 09:30 – 11:00 09:00 – 11:00
przerwa kawowa 11:00 – 11:15 11:00 – 11:15
szkolenie 11:15 – 13:00 11:15 – 13:00
obiad 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00
szkolenie 14:00 – 15:30 14:00 – 15:30
przerwa kawowa 15:30 – 15:45  
szkolenie 15:45 – 17:00  
122365035

LOKALIZACJA SZKOLENIA:

Hotel Victor Pruszków  DeSilva 
ul. Andrzeja 1A, 05-800 Pruszków

Hotel DeSilva Warszawa Piaseczno
ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno

Cena noclegu w pokoju jednoosobowym wynosi 222 zł netto ze śniadaniem
Cena noclegu w pokoju dwuosobowym wynosi 254 zł netto ze śniadaniem

Na życzenie chętnie pomożemy Państwu w dokonaniu rezerwacji hotelu.
Noclegi dodatkowo płatne na miejscu w hotelu (nieuwzględnione w cenie szkolenia).

Trener prowadzący:

Marek Gliwny – Trener, Wykładowca, Psycholog i Doświadczony Manager, Konsultant i Ekspert zarządzania sprzedażą

Praktyk biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem w sprzedaży, zarządzaniu oraz wdrażaniu strategii w sektorze finansowym. Pracował w największych i najbardziej renomowanych bankach w Polsce (m.in. HSBC Bank Polska, BRE Bank SA i MultiBank, Deutsche Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA).

Zarządzał zespołami pracowniczymi różnej wielkości: od jednostek terenowych przez regionalne po sieć ogólnopolską liczącą 160 placówek bankowych (kilkuset pracowników sprzedaży i obsługi klienta). Pracując na stanowiskach dyrektorskich w centralach banków, opracowywał i wdrażał nową strategię biznesową oraz modyfikował i optymalizował istniejącą. Ponadto opracowywał i wdrażał standardy sprzedaży i jakości obsługi w sieci oddziałów oraz w call center.

Od 6 lat prowadzi szkolenia jako Certyfikowany Profesjonalny Trener Biznesu. Ma za sobą ponad 2000 godzin szkoleniowych. Pracował z firmami z różnych branż.

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.