Menu Zamknij

SKUTECZNY SZEF SPRZEDAŻY

ONLINE

Cel i korzyści szkolenia:

Cel szkolenia:

 • Budowanie świadomej postawy odpowiedzialności managerskiej
 • Uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania biznesem, sprzedażą, zespołami
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie motywacji, efektywnej komunikacji, planowania, budowania zwycięskich zespołów i rozwoju ludzi

Korzyści dla Uczestników:

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Na co zwraca uwagę Skuteczny Szef Sprzedaży i jak patrzy na biznes?
 • Jak przekładać plan na jasne cele i zadania indywidualne i zespołowe?
 • Jak rozliczać realizację zadań, zarazem motywując zespół?
 • Jak odkryć potencjał pracownika?
 • Jak dopasować styl zarządzania do pracownika, by go zmotywować i efektywnie wykorzystać jego potencjał?
 • Jak budować autorytet Szefa?
 • Jak skutecznie się komunikować i jak wzmacniać przekazy mową niewerbalną?
 • Jak być asertywnym?
 • Jak budować Poczucie Własnej Wartości – swoje i pracownika?
 • Jak prowadzić rozmowy z pracownikami: pochwalne, korygujące, dyscyplinujące, karne?
 • Jak stosować metodę coachingu biznesowego w rozwoju pracowników i zespołów?
 • Jak przygotować kartę rozwoju pracownika oraz kompetencji zespołu?

Zakres merytoryczny szkolenia:

Synergia w firmie

 • Cele firmy, mojego pracownika vs. moje cele
  • Cele, zadania i KPI’s działu sprzedaży
 • Konkurencja i jej wpływ na nasz biznes
  • Rola analizy konkurencji i przepływu informacji na ten temat w firmie
 • Różnorodność ludzi – największa bariera i największy potencjał
 • Priorytety – czyli jak robić ważne rzeczy
 • Automotywacja jako warunek konieczny dla proaktywności i postawy Lidera

Realizacja celów zespołowych

 • Co jest moim celem i jak to osiągnę?
 • Jak skutecznie wyznaczać i realizować cele zespołowe?
  • Omówienie workflow realizacji celów i zadań na przykładzie kanban
 • Delegowanie zadań indywidualnych i zespołowych
  • Umiejętność przedstawienia zadania
  • Monitorowanie realizacji zadań i ich ocena
 • Autorytet nieformalny, zaufanie i ich rola w efektywnym zarządzaniu

Kontrolowanie i monitorowanie realizacji celów

 • KPI – mierniki sukcesu
 • Analiza celów jakościowych
 • Analiza celów ilościowych
 • Realizacja celów miesięcznych, a trend długoterminowy
 • Okresy analityczne – YtoD, MAT, Kwartał, Miesiąc, Tydzień, Dzień
 • Model AWD w praktyce

Leadershipment – skuteczna metoda zarządzania zespołem

 • Różnica między Kierownikiem, a Liderem – siła przywództwa
 • Czego potrzebuje skuteczny Lider
 • Budowanie PWW (Poczucia Własnej Wartości)
 • Znaczenie osobistej motywacji u Managera
 • Jak ważny jest potencjał pracownika – czyli analiza WUP

Komunikacja – podstawa dobrego zarządzania zespołem

 • Rodzaje komunikacji (werbalna, a niewerbalna)
 • Wykorzystanie sfery niewerbalnej komunikacji jako wzmocnienia komunikatu
 • Aktywne słuchanie podstawą efektywnej komunikacji
 • Funkcje pytań, ich rodzaje i znaczenie w komunikacji
 • Znaczenie pozytywnej komunikacji i jej wpływ na pracownika
 • Wydobywanie potencjału z pracownika i zaangażowanie go w działania
 • Kim jesteśmy, 4 typy osobowości i ich wpływ na komunikację

Analiza kompetencji i zaanagażowania metodą coachingową

 • Analiza kompetencji pracownika metodą coachingową
 • Model zarządzania sytuacyjnego, jak dobrać styl zarządzania do konkretnej osoby
 • Angażowanie pracownika i zachęcanie do proaktywnej postawy
 • Przygotowanie karty rozwoju pracownika

Asertywność

 • Asertywność vs uległość, agresja
 • Komunikat „JA” vs komunikat TY
 • Różnice między, chcę, mogę, a muszę, nie mogę – stawianie granic
 • Emocje zły doradca, EQ inteligencja emocjonalna Managera
 • Technika AIKIDO w sytuacjach konfliktowych
 • Obrona przed presją i manipulacją

Konstruktywna informacja zwrotna

 • Kto i po co potrzebuje informacji zwrotnej
 • Konstruktywna informacja vs krytyka
 • Jak przygotować dobry feedback
 • Jak zmotywować zespół i pracowników do udzielania informacji zwrotnej
 • Dlaczego krytyka i presja zmniejsza wydajność i motywację
 • Mentalność millenialsów, a potrzeba szybkiej informacji zwrotnej
 • Okno JOHARI i jego funkcja w efektywnym zarządzaniu

Proaktywność w praktyce, zaangażuj swój zespół

 • Zebrania, spotkania z pracownikami (formalne, nieformalne)
 • Potencjał pracownika – jak go rozpoznać, rozwijać i wykorzystać
 • Stereotypy pokoleniowe i ich wpływ na działanie firmy – pokolenia BB, X, Y, Z
 • Rozmowy z pracownikami – roczne, kwartalne, miesięczne, burze mózgów vs constans feedback
  • Szybkość i trafność komunikacji
  • Wpływ rozmów na zaangażowanie pracownika
  • Wpływ rozmów na rozwój pracownika
  • Wpływ rozmów na atmosferę i kulturę firmy
  • Wpływ rozmów na wyniki firmy
 • Zasady nagradzania pracowników
 • Zasady karania pracowników
 • Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami:
  • Rozmowa korygująca
  • Rozmowa ostrzegawcza

Codzienny rozwój kompetencji „On the job training”.

 • Etapy szkolenia OTJ i rola Managera/Trenera
 • Zasady prowadzenia OTJ podczas udziału osób trzecich, np. Klienta
 • Praca z kartą zadaniową/szkoleniową (arkuszem rozwoju)

Narzędzia wspierające zarządzanie

 • Microsoft Outlook/Google – praca z kalendarzem, przypomnieniami i kategoriami
 • Trello – skuteczne narzędzie do zarządzania zadaniami
 • Google Drive – świetne narzędzie, do pracy na współdzielonych dokumentach
 • Komunikatory bezpośrednie i ich wpływ na ograniczenie maili (Skype, Slack, itp.)
 • E-mail, SMS, telefon – jak korzystać w zależności od rangi sprawy

Czas trwania: 2 dni

Organizacja i terminy:

AKTUALNY TERMIN TEGO SZKOLENIA:

Aktualnie nie mamy zaplanowanego tego szkolenia.
Skontaktuj się z nami w celu ustalenia terminu.

CENA SZKOLENIA:

Cena ustalana indywidualnie
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy rabatów

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów online, opracowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla uczestnika, zaświadczenie o udziale w szkoleniu online

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 Dzień IDzień IIDzień III
szkolenie09:00 – 10:3009:00 – 10:3009:00 – 10:30
przerwa 10:30 – 10:4510:30 – 10:4510:30 – 10:45
szkolenie10:45 – 12:1510:45 – 12:1510:45 – 12:15
    
    
    
    
szkoleniaonline1

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do:
* komputera stacjonarnego lub laptopa wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5
* szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s

Dzień przed zajęciami trener prowadzący skontaktuje się indywidulanie z każdym Uczestnikiem szkolenia, aby zweryfikować łącze i wyjaśnić zasady uczestnictwa w zajęciach

Szkolenia prowadzone są na platformie ZOOM

Warsztaty prowadzone są przez 3 dni, po 3 godziny dziennie, które zostaną podzielone na dwa bloki po 1,5 godziny. Szkolenie rozpoczyna się rano tak, aby nie kolidowało z innymi obowiązkami Uczestnika. 

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.