Menu Zamknij

Daniel Kowalski

Business Development Manager / Trener, Konsultant, Coach

Specjalizuje się w szkoleniach oraz budowaniu procesów szkoleniowo-wdrożeniowych z zakresu sprzedaży, wywierania wpływu i motywacji, zarządzania, komunikacji interpersonalnej, oraz szeroko pojętego HRM.

Absolwent Akademii Trenerów Biznesu, Mistrzowskiej Szkoły Trenerów Biznesu 3-stopnia. Moderator Kursów: Trener, Konsultant – Partnerem dla biznesu, Zarządzanie Projektami wg. IPMA oraz Szkoły Coachów. Doświadczenie trenerskie oraz jako specjalista ds. HRM zdobywał w firmie z branży finansowej o zasięgu światowym, prowadząc autorskie projekty w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej oraz współpracując z czołowymi firmami szkoleniowo-doradczymi w Polsce.

Pracował  w branżach: AGD, Telekomunikacyjnej, Bankowej oraz Usług Rozwojowych. Sprzedawał i zarządzał sprzedażą w obszarze B2B i B2C, telefonicznie, bezpośrednio, za pośrednictwem kanałów e-commerce oraz mediów społecznościowych. Od 2010 roku pracował na stanowisku menadżera sprzedaży w branży bankowej i branży usług rozwojowych. Inicjuje i prowadzi projekty szkoleniowe nakierowane na zwiększenie wyników sprzedaży, podniesienie jakości obsługi klienta oraz efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. W ramach projektów doradczo-rozwojowych wdrażał systemy wynagrodzeń oraz modele kompetencji dla działów handlowych, produkcyjnych oraz kadry menadżerskiej średniego szczebla. Prowadzi zajęcia dla trenerów i coachów biznesu w Akademii Trenerów Biznesu i Akademii Coachów Biznesu. Projektuje i wdraża strategie HRM w międzynarodowych korporacjach działających na polskim rynku. Posiada ponad 7 000 godzin zrealizowanych szkoleń, warsztatów i treningów dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla. Autor artykułów o tematyce HR-owej i szkoleniowej oraz biznesowej na łamach miesięcznika Personel i Zarządzanie.

Prowadzi

m.in. szkolenia:

  • Przywództwo sytuacyjne i rozwoj kompetencji managerskich
  • Procesy zwinne – Agile
  • Inteligencja emocjonalna managera
  • Motywowanie finansowe i pozafinansowe
  • Zarządzanie sobą w czasie i organizacji pracy projektowej
  • Zarządzanie projektami
  • Rozwiązania i narzędzia HR w organizacji
  • Komunikacja interpersonalna
  • Rozwój kompetencji prezentacyjnych oraz z obszaru wystąpień publicznych 

Poznaj naszych

Pozostałych Trenerów

POWRÓT

DO STRONY GŁÓWNEJ