Menu Zamknij

Lidia Krużycka

Trener, Konsultant Lean Management

Od 14 lat wspiera firmy w poszukiwaniu możliwości rozwoju poprzez optymalizację procesów, eliminację marnotrawstwa oraz projektowanie nowych rozwiązań. Podstawą jej pracy jest opieranie się na faktach i rzeczywistych danych oraz bliskiej współpracy z pracownikami bezpośrednio odpowiadającymi za dany obszar.

Jako trener i konsultant biznesowy wszystkie działania realizuje w oparciu o własne doświadczenia jak i inspiracje do samodzielnego i zespołowego poszukiwania rozwiązań sprawiając, że po zakończeniu szkolenia/projektu patrzenie uczestników na otaczającą ich codzienność jest pełne zapału, pozytywnego myślenia, wiary we własne umiejętności i otwartości na nowe możliwości.

Pierwsze miejsce na liście zawodowych pasji Lidii zajmuje „produkcja”. Fascynuje ją wszystko co jest z nią związane, proces tworzenia i wszystkie towarzyszące mu czynności. Ale produkcja to nie tylko maszyny i technologia, ale również człowiek, który sprawia, że materiały i surowce zamieniają się w produkt. To od ludzi zależy czy proces ten będzie przebiegał płynnie czy będzie napotykał na przeszkody. Celem jej działań jest więc to, aby te przeszkody usuwać i pozwolić produktowi płynąć bez zakłóceń przez strumień wartości. Dlatego drugą jej pasją jest człowiek, analiza i zgłębianie ludzkich zachowań, ich wpływ na efektywność pracy oraz poszukiwanie sposobów na zaangażowanie jak największej liczby pracowników w realizowane projekty.

Prowadzi

m.in. szkolenia:

 • Projektowanie gniazd wytwórczych, zarządzanie przepływem materiałowym (One-Piece-Flow)
 • Mapowanie strumienia wartości – Value Stream Mapping, Value Stream Designing
 • Zarządzanie zapasami, organizacja i projektowanie logistyki wewnętrznej, Butterfly
 • Kanban i Heijunka
 • Planowanie, sterowanie przepływem materiałów
 • 5S – systemowa organizacja miejsca pracy
 • Standaryzacja procesów
 • SMED, TPM
 • Audyty Lean (w tym 5S, SMED itp.)
 • Lean Office, analiza i projektowanie procesów biurowych
 • Warsztaty KAIZEN
 • Warsztaty i doradztwo w zakresie budowania autorytetu lidera oraz rozwijania najważniejszych kompetencji przywódczych wśród średniego szczebla pracowników zarządzających produkcją
 • Warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych
 • Projektowanie i wdrażanie systemów angażujących / motywujących pracowników, m.in. Systemy Sugestii / KAIZEN

Poznaj naszych

Pozostałych Trenerów

POWRÓT

DO STRONY GŁÓWNEJ