Menu Zamknij

AWANS NA SZEFA

Wczoraj kolega, dziś przełożony

Cel i korzyści szkolenia:

Cel szkolenia:

 • Zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez uczestników
 • Podniesienie ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań i realizacji celów
 • Zwiększenie umiejętności komunikowania czy motywowania pracowników oraz delegowania zadań

Korzyści dla Uczestników:

 • Usprawnienie efektywności osobistej managerów
 • Rozwinięcie umiejętności stworzenia własnego stylu zarządzania
 • Rozwinięcie umiejętności angażowania i motywowania siebie oraz podwładnych znajdujących się na trudnym etapie rozwoju zawodowego
 • Dostosowanie sposobu komunikacji do etapu rozwoju pracownika i jego potrzeb oraz podstaw budowania autorytetu i osobistej wiarygodności lidera

Zakres merytoryczny szkolenia:

Wprowadzenie do szkolenia

 • Nowy szef – nowa rzeczywistość. Wpływ zmiany na pracę zespołu
 • Relacje przed awansem i ich wpływ na dalszą współpracę
 • Godzina „0” – jak przygotować zespół na awans w pracy

Awans i co dalej?

 • Kim teraz jestem? Nowa definicja swojej osoby w strukturze organizacyjnej firmy
 • Style zarządzania, – jaka forma współpracy z Zespołem jest najkorzystniejsza?
 • Budowanie i przekazywanie swoich oczekiwań
 • Stare nawyki w pracy. Jak je zmienić?
 • Komunikacja z podwładnym. Sposoby i rodzaje
 • Podstawy władzy – budowanie autorytetu lidera

Pierwsze najważniejsze działania

 • Expose nowego szefa. Po co? Dlaczego?
 • Przydział ról w strukturze
 • Szczerość, zaangażowanie i zaufanie w Zespole
 • Robienie wszystkiego naraz. Efekty braku koncepcji i pomysłu na pracę
 • Instrumenty wpływu na wyniki; odpowiednia ilość, kierunek i jakość pracy
 • Wykorzystanie potencjału podwładnych – aby ludziom chciało się chcieć?

Ustalenie zasad funkcjonowania zespołu (tzw. expose szefa)

 • Przedstaw intencje
 • Przedstaw cele
 • Określ system wartości
 • Określ co będziesz wzmacniał a co ganił
 • Pozytywnie podsumuj

Porządkowanie własnego wizerunku wg modelu okien Johari

 • Dlaczego nie zaczniemy pytaniem „Jakie powinny być cechy kierownika?”
 • 4 obszary wiedzy, wizerunku
 • Zdefiniowanie obszaru otwartego (samodzielnie każdy uczestnik)
 • Zdefiniowanie obszaru ślepego (poprzez inf. zwrotną)

Rola przełożonego na linii Zarząd – pracownicy

 • Role menedżera, zadania menedżera
 • Najczęściej popełniane błędy
  • Przyjmowanie perspektywy pracownika
  • Strategia wspólnego wroga
  • Reagowanie atakiem na trudną sytuację
 • Przyjmowanie osobistej odpowiedzialności
 • Odwołanie do własnych potrzeb i emocji

Lider vs Pracownicy

 • Co dziś znaczy kierowanie ludźmi? – Jak zmienić myślenie z pasażera na kierowcę
 • Pułapki – przyjaźń czy dyscyplina, świadome budowanie relacji
 • Osadzenie się w nowej roli – ile to potrwa?
 • Wewnętrzna opozycja – czyli jak radzić sobie z oporem w grupie albo…dywersją
 • Paradoks niepotrzebnych kompetencji – „pracuj jak do tej pory a przy okazji zarządzaj…”

Przywództwo, model przywództwa w tej sytuacji

 • Zachowania przywódcze – przywództwo czy zarządzanie
 • Przywódca cechy pożądane przez menedżerów i przez podwładnych
 • Komunikacja – czyli skąd wiadomo, czy ludziom coś pasuje
 • Misja, wizja, wartości – dokąd zmierzamy i czy to nasza wspólna droga
 • Zasady współpracy i oczekiwania – tego nie unikniesz czyli „Expose szefa”
 • Informacja zwrotna – słuchaj, wspieraj, mów…czyli nowa „metoda kanapki”
 • Motywowanie – jak dodać skrzydeł

Wespół w Zespół  

 • Fazy procesu grupowego i ich wpływ na pracę zespołu i relacje – co się dzieje, dlaczego i co z tym mogę zrobić
 • Cykl zmiany – cykl żalu – czyli kiedy można wziąć się do pracy?
 • Drugie życie informacji – unikanie pułapek głuchego telefonu
 • Nowe konfiguracje – jak przetrwać przetasowania i formowanie się nowego zespołu
 • Osadzenie się w nowej rzeczywistości – i do dzieła 🙂

Zarządzanie informacją zwrotną.

 • Korzyści vs funkcje feedbacku
 • Trudne sytuacje i konflikty przełożony – podwładny. Standardy zachowań
 • Werbalne i niewerbalne środki motywacyjno – dyscyplinujące
 • Techniki strategiczne w motywowaniu indywidualnym i zespołowym

Funkcje zarządcze, jako fundamenty zarządzania „Koło Zarządcze

 • Gdzie jestem? Określenie stanu obecnego
 • „Gdzie chcę być?” Planowanie, jako nadawanie kierunku działaniom
 • Organizowanie, jako strategia dojścia do celu
 • Motywowanie. Narzędzia sterowania bezpośredniego
 • Kontrolowanie Klamra domykająca teorię Koła Zarządczego
 • Systemy raportowe w firmie i ich przydatność oraz optymalizacja

Wyznaczanie celów i priorytetów w pracy młodego managera

 • Przykład „5-ciu minut”, jako subiektywny model upływającego czasu
 • Budowanie priorytetów na podstawie harmonogramu dnia codziennego – Trening.
 • Stawianie celów w układzie SMART
 • Realizowanie priorytetów wg techniki „Planowania od tyłu”

Nowy poziom starych relacji

 • Indywidualnie czy zespołowo? Zalety i wady tych rozwiązań
 • Kiedy prywatnie a kiedy służbowo? Tworzenie nowych granic i zasad współpracy
 • Zmiany, zmiany, zmiany… – Obawy, lęk, jego źródła i właściwe reakcje
 • Siła nacisku na dotychczasowych znajomych w nowej formule współpracy
 • Poziomy elastyczności

Czas trwania: 2 dni

Organizacja i terminy:

AKTUALNE TERMINY TEGO SZKOLENIA:

29-30.08.2024 r.

CENA SZKOLENIA:

2.950 PLN (+ 23% VAT) za osobę
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy indywidualnych rabatów

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, Certyfikat

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 Dzień IDzień II
szkolenie09:30 – 11:0009:00 – 11:00
przerwa kawowa11:00 – 11:1511:00 – 11:15
szkolenie11:15 – 13:0011:15 – 13:00
obiad13:00 – 14:0013:00 – 14:00
szkolenie14:00 – 15:3014:00 – 15:30
przerwa kawowa15:30 – 15:45 
szkolenie15:45 – 17:00 
122365035

LOKALIZACJA SZKOLENIA:

Hotel
DeSilva Warszawa Piaseczno
ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno

 

Na życzenie chętnie pomożemy Państwu w dokonaniu rezerwacji hotelu.
Noclegi dodatkowo płatne na miejscu w hotelu (nieuwzględnione w cenie szkolenia).

Trener prowadzący:

Justyna Kozłowska Senior Business Trainer

Od 17 lat wspiera firmy w budowaniu ich przewagi rynkowej dzięki, rozwijaniu kompetencji osób zarządzających oraz pionów handlowych. Inspiruje i motywuje ludzi do pracy nad własnym rozwojem, budowaniem ich kariery zawodowej oraz osiąganiem sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym

Celem prowadzonych przez Justynę szkoleń jest zainspirowanie do samodzielnego poszukiwania niebanalnych i skutecznych rozwiązań. Pokazuje, jak budować zdrowe poczucie własnej wartości i pozytywne relacje z innymi ludźmi – współpracownikami, podwładnymi oraz Klientami. Prowadzi projekty rozwijające kompetencje managerskie oraz sprzedażowe dla wiodących organizacji biznesowych.

Należy do czołówki najlepszych Trenerów wywodzących się ze szkoły Gunthera Mach. W sposób innowacyjny wykorzystuje sprawdzony warsztat pracy trenerskiej Gunthera. Nawiązując z Uczestnikami szkoleń intensywny kontakt, inspiruje do kreatywnego myślenia i konsekwentnego działania.

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.