Menu Zamknij

Wybierz Mach & Partner Consulting Sp. z o.o.

do realizacji szkoleń dofinansowanych z KFS lub BUR

JESTEŚMY...

Jedną z najstarszych firm szkoleniowo - doradczych w Polsce

Działamy od 1996 roku i jesteśmy sprawdzonym i kompetentnym partnerem w obszarze szkoleń i doradztwa biznesowego.

Współpracujemy z trenerami praktykami, którzy swoje doświadczenie i wiedzę, zdobywali w biznesie. Każdy z nich ma za sobą wiele lat doświadczenia oraz ciekawą ścieżkę kariery zawodowej. Nasi trenerzy to pasjonaci swojego zawodu. Lubią dzielić się swoją wiedzą, inspirować, dodawać odwagi do działania i motywować uczestników szkoleń. Nasi trenerzy, to również osoby dbające o własny rozwój i ciągłe bycie na topie w obszarach, w których prowadzą szkolenia. Tym samym gwarantują wysoki standard naszych szkoleń.

Dedykowany Opiekun razem z Państwem przejdzie przez proces analizy potrzeb szkoleniowych, pomoże w doborze zakresu szkoleń, dedykując najlepiej dobranego trenera.
Pomożemy również w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

Znajdziecie nas Państwo w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Jesteśmy również w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych)
numer ewidencyjny 2.14/00077/2018

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

tlo_sprzedaz

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy oraz podniesienie kompetencji personelu pozytywnie wpłynie na kondycję firmy oraz jej postrzeganie przez Klientów na mocno konkurencyjnym rynku.

Podmioty zainteresowane środkami na dofinansowanie kształcenia powinny złożyć wniosek w odpowiednim dla swojej siedziby (lub prowadzenia działalności) powiatowym urzędzie pracy.  Link ze spisem urzędów pracy wg województw znajduje się tutaj.

To na jego stronach znajdziecie Państwo wytyczne i szczegółowe dane dotyczące dofinansowania kształcenia oraz wnioski aktualne dla danego regionu.

We wniosku należy podać dane firmy, wybraną formę podnoszenia kwalifikacji, termin realizacji, całkowity koszt wydatków. Należy wskazać również cel kształcenia.

Firma przeprowadzająca szkolenie dla Klientów pozyskujących środki z KFS musi posiadać odpowiedni certyfikat jakości świadczonych usług.

Dla kogo dofinansowanie z KFS?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie firmy bez względu na ich wielkość, które zatrudniają minimum jedną osobę na umowę o pracę, z tytułu powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w dowolnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość dofinansowania:

  • mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniający do 10 osób, ze środków KFS mogą sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
  • pozostałe firmy mogą pozyskać do 80% kosztów kształcenia. Wówczas Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia sfinansuje KFS.

Wsparcie kształcenia ustawicznego ze środków KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Baza Usług Rozwojowych

tlo_sprzedaz

Program dofinansowań na kształcenie skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw praktycznie z całej Polski (z wyłączeniem firm z województwa pomorskiego i mazowieckiego). Można uzyskać dofinansowanie od 50-80%. Wysokość dofinansowania zależy od województwa, wielkości firmy oraz innych czynników, które traktowane są w danym regionie jako priorytet (np. wiek uczestników, wykształcenie, branża w jakiej działa firma itd.)

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia w BUR?

Przed skorzystaniem z dofinansowania warto opracować długofalowy plan rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Przeprowadzimy dla Państwa szczegółową analizę potrzeb szkoleniowych w Państwa firmie. Ustalimy, jakie szkolenia, ile i dla kogo będą potrzebne. W następnej kolejności ustalimy dogodny termin szkolenia lub cyklu szkoleń na jakie chcemy uzyskać dofinansowanie.

W kolejnym kroku należy dokonać rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register
Korzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne.

Aby uzyskać dofinansowanie do szkoleń należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które znajduje się w bazie*.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy wybrać odpowiednie szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych (tu link do naszych szkoleń) i zapisać się na nie poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

* Szkolenie wewnętrzne skonfigurowane pod potrzeby danej firmy wprowadzamy do bazy po ustaleniu wszystkich szczegółów tj. program, cena, data, miejsce, trener dedykowany, dokładny harmonogram zajęć).
* Szkolenia otwarte organizowane przez Mach & Parter Consulting Sp. z o.o. są wprowadzone do bazy i na bieżąco aktualizowane

W celu wyświetlenia warunków dofinansowania oraz listy Operatorów obsługujących dane województwo należy kliknąć w odpowiednie województwo

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.