Menu Zamknij

FIRMA SZKOLENIOWA

Mach & Partner Consulting

Kim jesteśmy?

Firma doradczo - szkoleniowa Mach & Partner Consulting powstała w 1996 roku jako innowacyjna propozycja na rynku consultingowym. Założyli ją Małgorzata Mach i Günther Mach, którzy są w zarządzie przedsiębiorstwa do dziś. Jesteśmy jedną z najdłużej działających na polskim rynku firm szkoleniowo-doradczych. Jesteśmy zwinną, rodzinną firmą. Z naszymi klientami i zespołem, pracujemy w kulturze dobrej atmosfery i współpracy. Cenimy równowagę i harmonię. Szanujemy ludzi i szanujemy siebie nawzajem. Jesteśmy dojrzałą i dobrze zorganizowaną firmą. Zajmujemy się wartościowymi procesami Naszym klientom towarzyszymy od momentu identyfikacji potrzeb, budowania założeń projektów rozwojowych, często również pozyskiwanie zewnętrznego finansowania po realizację tychże projektów. Zajmujemy się rozwojem ludzi i organizacji. Tworzymy spersonalizowane procesy rozwojowe.

Nasze wartości

 • Jesteśmy głęboko przekonani, że większość ludzi nosi w sobie duży potencjał do czynienia dobra. Jednym z ważniejszych zadań dla każdego z nas jest przełamywanie własnych ograniczeń na drodze świadomego tworzenia szeroko rozumianego dobra. 
 • To „dobro”, przejawia się w możliwość służenia ludziom, klientom, pracownikom. Dlatego uczenie się troski o drugiego człowieka, budowanie z nim dobrych relacji i zdrowej współpracy, jest naszym zdaniem tematem ważnym również w biznesie.
 • Dla nas istotą działań jest poczucie odpowiedzialności za własny sposób funkcjonowania w życiu.
 • Praca, stanowi cenne doświadczenie, które z każdym dniem transformuje nas jako ludzi i rozwija szeroką perspektywę postrzegania. Chcemy być dla naszych Klientów źródłem pozytywnych inspiracji dla działań biznesowych i obszarów wykraczających poza biznes.
 • Jako wyzwanie traktujemy rozwijanie pracy zespołowej wychodzącej poza zachowania konkurencyjne i rywalizujące na rzecz świadomej współpracy, dającej satysfakcję z harmonijnego i pozytywnego współtworzenia. Wierzymy w to, że zdrowe relacje w zespole, wzajemne więzi międzyludzkie prowadzą do osiągania bardzo dobrych wyników zarówno dla współpracowników jak i firmy.
 • Naszym fundamentalnym założeniem jest działanie według zasady: szanuj siebie, szanuj innych i stań się odpowiedzialny za wszystkie swoje działania.
  Szacunek, który stanowi obowiązującą zasadę w firmie dotyczy nie tylko relacji pomiędzy członkami zespołu, ale również związków z Klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi.
 • Dobro postrzegamy jako spoiwo jednoczące ludzi, dzięki któremu możliwa jest realizacja zarówno celów ludzkich jak i ekonomicznych. W naszym odczuciu, inteligencja w działaniu również biznesowym, polega na zgodności pomiędzy umysłem i sercem.

Czym się zajmujemy?

 • Pracujemy dla małych, średnich, dużych, lokalnych i międzynarodowych przedsiębiorstw. Pracujemy na rynku polskim i za granicami kraju.

  • Prowadzimy cykliczne projekty otwarte, umożliwiając firmom, znalezienie dobrego miejsca do rozwoju kompetencji kadr managerskich oraz handlowych. Nasze flagowe projekty to: Akademia Managera, Akademia Szefa Sprzedaży i Akademia Key Account Managera
  • Dla naszych Klientów prowadzimy projekty rozwojowe w obszarze ich specyficznego, branżowego zapotrzebowania na procesy szkoleniowe pracowników.
  • Prowadzimy doradztwo w obszarze budowania strategii sprzedaży i zarządzania sprzedażą
  • Prowadzimy doradztwo dla właścicieli i zarządów małych i średnich firm
  • Prowadzimy doradztwo w obszarze szeroko pojętych procesów HR
  • Prowadzimy doradztwo w obszarze zarządzania produkcją
  • Zajmujemy się wsparciem w tworzeniu raportów i narzędzi analitycznych EXCEL zgodnie z potrzebami klienta
  • Prowadzimy profesjonalne przygotowania do wystąpień na konferencjach
  • Pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowań na realizację projektów rozwojowych dla biznesu

Szkolenia

Biznesowe

Szkolenia biznesowe prowadzimy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Efektywniejszego prowadzenia biznesu i innych naszych specjalności uczyliśmy między innymi w Niemczech, Grecji, Tunezji czy Tajlandii. Wiedza nie zna granic. Nie powinni się więc nimi przejmować ci, którzy tę wiedzę chcą przekazywać innym. Na zagadnienie samodoskonalenia patrzymy szeroko. Nie chodzi nam jedynie o nauczanie naszych klientów tego, jak skuteczniej negocjować, czy jak zwiększyć swoją wydajność. W Mach & Partner Consulting wierzymy, że prawdziwy rozwój to taki, który dotyczy niemal każdej sfery życia, a nie tylko tej związanej z karierą. Dlatego najważniejszy jest dla nas pojedynczy człowiek – z jego indywidualnymi potrzebami, z jego własną paletą emocji, nurtującymi go pytaniami. Wierzymy, że takie podejście – będące wypadkową szczerości, profesjonalizmu i poczucia misji – wyróżnia nas spośród innych firm szkoleniowych.

Co sprawia, że nasze szkolenia biznesowe i kursy są tak wartościowe i, co za tym idzie, skuteczne?Znajomość biznesu, którą zdobyliśmy przez lata pracy, łączymy z pragnieniem poszukiwania w życiu czegoś więcej, tego delikatnego elementu, którego akurat my nie boimy się nazwać po imieniu – szczęścia. W ten sposób biznesowa wiedza tworzy symbiozę z życiową mądrością, co prowadzi do uzyskania pełni – nagrody tylko dla tych, którzy nie boją się szukać nowych rozwiązań. My się nie boimy. I pragniemy dzielić się tą odwagą z innymi. Dowiedzcie się o nas więcej, poznajcie szczegóły naszych usług doradczych i rozwojowych. Wiemy, że mamy odpowiedzi na pytania, których może jeszcze nawet nie zadaliście. Pozwólcie nam dać się zaskoczyć. Razem twórzmy biznes pełen szacunku i radości. A przy okazji świat okaże się lepszym miejscem.

W Mach & Partner Consulting wierzymy, że każda organizacja zajmująca się wsparciem rozwoju oraz doradztwem powinna być odpowiedzialna za rezultaty swojej pracy - rezultaty, które powodują, że biznes naszych klientów rozwija się w sposób zrównoważony i stabilny. Nieprzerwanie od ponad ćwierć wieku działalności, prowadzimy nasze projekty w tak aby nasi konsultanci i trenerzy wnosili w życie klientów realną wartość wynikającą z ich praktycznego doświadczenia. Wieloletnie doświadczenie konsultantów Mach & Partner Consulting pozwala gwarantować naszym klientom dojrzałe partnerstwo, pracę w duchu win-win oraz otwartą relację. Skupienie na potrzebach klientów nie jest dla nas tylko sloganem a kluczową wartością naszej pracy. Wiemy również, że rozwój nie dzieje, że z dnia na dzień. Jest to proces i z tego powodu opracowaliśmy rozwiązania, które wspomagają naszych Klientów na każdym etapie krętej drogi do sukcesu zawodowego i osobistego.

Spotkajmy się i porozmawiajmy – to najlepszy sposób na wprowadzenie potrzebnych zmian.

Filary naszej

Działalności merytorycznej to:

ADA Accurate Development ApproachTM

WYZWANIA RYNKU ROZWOJOWEGO

KORZYŚCI Z ACCURATE DEVELOPMENT APPROACHTM

Accurate Development ApproachTM, które jest jednym z filarów naszego podejścia oznacza w skrócie bazowanie na precyzyjnie określonych lukach w kompetencjach przed rozpoczęciem inwestycji w rozwój.

Dzięki temu efektywność rozwoju wzrasta, co powoduje znaczącą poprawę zwrotu z inwestycji.

ADA bazuje na skatalogowanym zbiorze uniwersalnych kompetencji biznesowych i społecznych LEM ™ i SPM ™.

Podejście to stosowane jest z reguły w kluczowych procesach zarządzania czy komunikacji handlowej, jednak metodykę tę można z powodzeniem stosować również dla innego rodzaju umiejętności np. współpracy między zespołami czy efektywności osobistej.

Proces naszej

Obsługi każdorazowo składa się z:

Analizy potrzeb organizacji w ramach, której:

• mapujemy strategię organizacji,
• kluczowe procesy biznesowe oraz
• dokonujemy ocen poziomu startowego kompetencji pracowników, których rozwój będziemy wspierać.
• niejednokrotnie rekomendujemy i modyfikujemy istniejące narzędzia zarządzania procesami, zarządzania przedsiębiorstwem, kierowania zespołami czy działaniami handlowymi.

Projektowania usług...

... doradczych, rozwojowych i wdrożeniowych adekwatnie do diagnozowanych potrzeb oraz kontekstu biznesowego. Projektując usługi korzystamy z bogatego doświadczenia, szukając podobieństw w zmianie, którą przechodzi dana organizacja do innych projektów z naszego portfolio, dbając zawsze o dostosowanie naszego wsparcia do aktualnych wyzwań klientów.

Realizacji usług...

... doradczych, rozwojowych, coachingowych i wdrożeniowych, które na każdym etapie konsultujemy z naszymi klientami, będąc uważni na informacje zwrotną od każdego uczestnika projektu. Dbamy o równowagę pomiędzy skutecznością i atrakcyjnością naszych usług. Działamy zgodnie z zasadami zwinnego zarządzania rozwojem.

Wdrożenia i oceny efektów rozwojowych...

... posiadamy unikatowe doświadczenie w zakresie oceny efektów rozwoju, nasi konsultanci to praktycy ROI, którzy prowadzili złożone projekty wdrożeniowe. Posiadamy sprawdzone narzędzia oceny tempa rozwoju umiejętności oraz gotowe mapy procesów do zarządzania strategicznego, procesowego i projektowego, zarządzania sprzedażą, negocjacjami oraz obsługą klienta.

POZOSTAŃMY

W kontakcie

ADRES:

Mach & Partner Consulting Sp. z o.o.
ul. Zielona 10/5
05-500 Piaseczno

telefon:

tel.: +48 22 756 21 35

email:

biuro@machconsulting.pl

DANE:

KRS: 0000160121
Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 527-17-17-132
REGON: 012306505

Szybki Formularz

Kontaktowy