Menu Zamknij

FIRMA SZKOLENIOWA

Mach & Partner Consulting

Firma szkoleniowa Mach & Partner Consulting powstała w 1996 roku jako śmiała i innowacyjna propozycja na rynku consultingowym. Założyli ją Małgorzata Mach i Günther Mach, którzy są w zarządzie przedsiębiorstwa do dziś. Jesteśmy jedną z najstarszych firm doradczo-szkoleniowych w Polsce. Wiemy, że to zobowiązuje do zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości rynkowej. Firmę współtworzy liczna grupa wybitnych specjalistów z dziedzin takich jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, kierowanie zespołami, prowadzenie negocjacji, zarządzanie procesem handlowym, pozyskiwanie klientów, organizacja pracy, obsługa klienta, efektywna ocena kompetencji, rekrutacja czy sztuka komunikacji i autoprezentacji.

Szkolenia

Biznesowe

Szkolenia biznesowe prowadzimy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Efektywniejszego prowadzenia biznesu i innych naszych specjalności uczyliśmy między innymi w Niemczech, Grecji, Tunezji czy Tajlandii. Wiedza nie zna granic. Nie powinni się więc nimi przejmować ci, którzy tę wiedzę chcą przekazywać innym. Na zagadnienie samodoskonalenia patrzymy szeroko. Nie chodzi nam jedynie o nauczanie naszych klientów tego, jak skuteczniej negocjować, czy jak zwiększyć swoją wydajność. W Mach & Partner Consulting wierzymy, że prawdziwy rozwój to taki, który dotyczy niemal każdej sfery życia, a nie tylko tej związanej z karierą. Dlatego najważniejszy jest dla nas pojedynczy człowiek – z jego indywidualnymi potrzebami, z jego własną paletą emocji, nurtującymi go pytaniami. Wierzymy, że takie podejście – będące wypadkową szczerości, profesjonalizmu i poczucia misji – wyróżnia nas spośród innych firm szkoleniowych.

Co sprawia, że nasze szkolenia biznesowe i kursy są tak wartościowe i, co za tym idzie, skuteczne?Znajomość biznesu, którą zdobyliśmy przez lata pracy, łączymy z pragnieniem poszukiwania w życiu czegoś więcej, tego delikatnego elementu, którego akurat my nie boimy się nazwać po imieniu – szczęścia. W ten sposób biznesowa wiedza tworzy symbiozę z życiową mądrością, co prowadzi do uzyskania pełni – nagrody tylko dla tych, którzy nie boją się szukać nowych rozwiązań. My się nie boimy. I pragniemy dzielić się tą odwagą z innymi. Dowiedzcie się o nas więcej, poznajcie szczegóły naszych usług doradczych i rozwojowych. Wiemy, że mamy odpowiedzi na pytania, których może jeszcze nawet nie zadaliście. Pozwólcie nam dać się zaskoczyć. Razem twórzmy biznes pełen szacunku i radości. A przy okazji świat okaże się lepszym miejscem.

W Mach & Partner Consulting wierzymy, że każda organizacja zajmująca się wsparciem rozwoju oraz doradztwem powinna być odpowiedzialna za rezultaty swojej pracy - rezultaty, które powodują, że biznes naszych klientów rozwija się w sposób zrównoważony i stabilny. Nieprzerwanie od ponad ćwierć wieku działalności, prowadzimy nasze projekty w tak aby nasi konsultanci i trenerzy wnosili w życie klientów realną wartość wynikającą z ich praktycznego doświadczenia. Wieloletnie doświadczenie konsultantów Mach & Partner Consulting pozwala gwarantować naszym klientom dojrzałe partnerstwo, pracę w duchu win-win oraz otwartą relację. Skupienie na potrzebach klientów nie jest dla nas tylko sloganem a kluczową wartością naszej pracy. Wiemy również, że rozwój nie dzieje, że z dnia na dzień. Jest to proces i z tego powodu opracowaliśmy rozwiązania, które wspomagają naszych Klientów na każdym etapie krętej drogi do sukcesu zawodowego i osobistego.

Spotkajmy się i porozmawiajmy – to najlepszy sposób na wprowadzenie potrzebnych zmian.

Filary naszej

Działalności merytorycznej to:

ADA Accurate Development ApproachTM

WYZWANIA RYNKU ROZWOJOWEGO

KORZYŚCI Z ACCURATE DEVELOPMENT APPROACHTM

Accurate Development ApproachTM, które jest jednym z filarów naszego podejścia oznacza w skrócie bazowanie na precyzyjnie określonych lukach w kompetencjach przed rozpoczęciem inwestycji w rozwój.

Dzięki temu efektywność rozwoju wzrasta, co powoduje znaczącą poprawę zwrotu z inwestycji.

ADA bazuje na skatalogowanym zbiorze uniwersalnych kompetencji biznesowych i społecznych LEM ™ i SPM ™.

Podejście to stosowane jest z reguły w kluczowych procesach zarządzania czy komunikacji handlowej, jednak metodykę tę można z powodzeniem stosować również dla innego rodzaju umiejętności np. współpracy między zespołami czy efektywności osobistej.

Proces naszej

Obsługi każdorazowo składa się z:

Analizy potrzeb organizacji w ramach, której:

• mapujemy strategię organizacji,
• kluczowe procesy biznesowe oraz
• dokonujemy ocen poziomu startowego kompetencji pracowników, których rozwój będziemy wspierać.
• niejednokrotnie rekomendujemy i modyfikujemy istniejące narzędzia zarządzania procesami, zarządzania przedsiębiorstwem, kierowania zespołami czy działaniami handlowymi.

Projektowania usług...

... doradczych, rozwojowych i wdrożeniowych adekwatnie do diagnozowanych potrzeb oraz kontekstu biznesowego. Projektując usługi korzystamy z bogatego doświadczenia, szukając podobieństw w zmianie, którą przechodzi dana organizacja do innych projektów z naszego portfolio, dbając zawsze o dostosowanie naszego wsparcia do aktualnych wyzwań klientów.

Realizacji usług...

... doradczych, rozwojowych, coachingowych i wdrożeniowych, które na każdym etapie konsultujemy z naszymi klientami, będąc uważni na informacje zwrotną od każdego uczestnika projektu. Dbamy o równowagę pomiędzy skutecznością i atrakcyjnością naszych usług. Działamy zgodnie z zasadami zwinnego zarządzania rozwojem.

Wdrożenia i oceny efektów rozwojowych...

... posiadamy unikatowe doświadczenie w zakresie oceny efektów rozwoju, nasi konsultanci to praktycy ROI, którzy prowadzili złożone projekty wdrożeniowe. Posiadamy sprawdzone narzędzia oceny tempa rozwoju umiejętności oraz gotowe mapy procesów do zarządzania strategicznego, procesowego i projektowego, zarządzania sprzedażą, negocjacjami oraz obsługą klienta.

POZOSTAŃMY

W kontakcie

ADRES:

Mach & Partner Consulting Sp. z o.o.
ul. Zielona 10/5
05-500 Piaseczno

telefon:

tel.: +48 22 756 21 35

email:

biuro@machconsulting.pl

DANE:

KRS: 0000160121
Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 527-17-17-132
REGON: 012306505

Szybki Formularz

Kontaktowy