Menu Zamknij

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA
I WYTRWAŁOŚĆ
W CZASACH PANDEMII

- WORK LIFE BALANCE przy pracy zdalnej

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

Cel i korzyści szkolenia:

Głównym rezultatem  szkolenia jest rozwój umiejętności z zakresu odporności psychicznej oraz mechanizmów emocjonalnych, samoregulacyjnych oraz technik świadomej pracy z własnym samopoczuciem jak również motywacją.

Program szkolenia będzie maksymalnie angażujący i praktyczny, oparty o wieloletnie doświadczenia w pracy z czołowymi managerami i przedsiębiorcami na polskim oraz międzynarodowym rynku biznesowym.  

Oczekiwane rezultaty:

Zdobywanie wiedzy i rozwój umiejętności z zakresu:

 • Psychologicznych aspektów zarządzania emocjami oraz stresem
 • Kluczowych procesów psychologicznych zachodzących w długotrwałym stanie lęku
 • Narzędzi regulowania swoich stanów emocjonalnych
 • Budowania gotowości do wyzwań oraz silnego stresu
 • Kluczowych zasad budowania stabilności psychicznej w dobie kryzysu gospodarczego oraz dużej niepewności ekonomicznej
 • Budowania skutecznych nawyków efektywnościowych w warunkach izolacji
 • Kluczowych zasad bycia konsekwentnym pomimo wielu zakłóceń które odciągają uwagę tj. komunikatorów on-line, opieki nad dziećmi, czy wydarzeń społecznych i politycznych

Zakres merytoryczny szkolenia:

Wstęp do zjawiska odporności psychicznej i psychologii emocji

 • Na czym polega i jak definiowana jest odporność psychiczna
 • Mity i fakty nt. odporności psychicznej
 • Jak rozpoznać wśród swoich zachowań takie stany emocjonalne, które oznaczają brak odporności
 • Jak działają emocje
 • Nazywanie i skalowanie emocji
 • Emocje a procesy poznawcze
 • Mechanizm eskalowania emocji
 • Mechanizm powstawania nawyków emocjonalnych – jak powstaje i jak go zmieniać – trening

Psychologia osobowości a odporność psychiczna

 • Jakie czynniki osobowościowe mają wpływ na odporność psychiczną
 • Wielka 5 a odporność psychiczna
 • Jak kształtować inne zachowania w celu zmiany impulsów emocjonalnych pomimo wysokiego poziomu neurotyzmu
  – trening

Podejmowanie decyzji i motywacja własna a odporność psychiczna

 • Jak emocje wpływają na decyzje i motywacje
 • Zasady zarządzania procesem decyzyjnym i motywacją wśród ludzi o wysokiej odporności psychicznej
 • Jak motywować siebie pomimo lęku i stresu, który trwa wiele miesięcy
 • Jak unikać decyzji emocjonalnych, jak podejmować te racjonalne nawet w sytuacjach ekstremalnych
  – następstwa decyzji w czasie, kryteria i wagi – trening

Trening pracy z emocjami i stresem oraz permanentnym poczuciem lęku

 • Jak zarządzać swoimi emocjami w rzeczywistości pandemii – zasada akceptacji
  oraz wpływu m.in. Barometr emocji
 • Pytania Kartezajńskie a emocje – auto coaching
 • Case study pracy z RTZ – racjonalną terapią zachowań w biznesie
 • Zasady i techniki RTZ w obszarze własnych przekonań – trening
 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami – metoda błyskawicznego wywierania wpływu na siebie i innych
  wg. M.Pantalona – trening

 

Planowanie aktywności w warunkach zdalnej pracy i poczucia izolacji oraz trening
kreowania efektywnych nawyków indywidualnych

 • Znaczenie planowania i przeglądu zadań w warunkach pracy indywidualnej – jakie niesie następstwa
  ten tryb pracy i jak przeciwdziałać specyficznym dla trybu zdalnego zagrożeniom
 • Podstawowe aktywności na własną rękę – planowanie kalendarza i planowanie zadań:
 • Narzędzia – kalendarze, harmonogramy, listy kontrolne,
 • Złota godzina pracy zdalnej w warunkach domowych
 • Odwrócony harmonogram zadań w czasie pracy zdalnej – jak radzić sobie z taką zmianą
 • Zasady efektywności własnej w czasach pandemii – 20 złotych zasad od praktyków sprawnego
  zarządzania sobą w czasie
 • Nawyki najskuteczniejszych ludzi na ziemi – jak je przełożyć na swoje działania codzienne
 • Metody walki z ciągłym rozproszeniem obowiązkami domowymi lub opieką nad dziećmi
  –  metoda pomodoro, GTD (met. Getting things done) – trening kreowania nawyków

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

Organizacja i terminy:

AKTUALNY TERMIN TEGO SZKOLENIA:

03-04.12.2020 r. lub 08-09.02.2021 r.

CENA SZKOLENIA:

1.950 PLN (+ 23% VAT) za osobę
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy rabatów

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów online, opracowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla uczestnika, zaświadczenie o udziale w szkoleniu online

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE:

 Dzień IDzień II 
szkolenie09:00 – 10:3009:00 – 10:30 
przerwa 10:30 – 10:4510:30 – 10:45 
szkolenie10:45 – 12:1510:45 – 12:15 
przerwa12:15 – 12:3012:15 – 12:30 
szkolenie12:30 – 14:0012:30 – 14:00 
    
    
szkoleniaonline1

ORGANIZACJA SZKOLENIA ONLINE:

Uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do:
* komputera stacjonarnego lub laptopa wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5
* szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s

Dzień przed zajęciami trener prowadzący skontaktuje się indywidulanie z każdym Uczestnikiem szkolenia, aby zweryfikować łącze i wyjaśnić zasady uczestnictwa w zajęciach

Szkolenia prowadzone są na platformie ZOOM

Warsztaty prowadzone są przez 2 dni, po 5 godzin dziennie. Szkolenie rozpoczyna się rano tak, aby nie kolidowało z innymi obowiązkami Uczestnika. 

Trener prowadzący:

Daniel Kowalski -Manager Projektów Rozwojowych, Trener, Konsultant, Coach

Specjalizuje się w szkoleniach oraz budowaniu procesów szkoleniowo-wdrożeniowych z zakresu sprzedaży, wywierania wpływu i motywacji, zarządzania, komunikacji interpersonalnej, oraz szeroko pojętego HRM. Absolwent Akademii Trenerów Biznesu, Mistrzowskiej Szkoły Trenerów Biznesu 3-stopnia. Moderator Kursów: Trener, Konsultant – Partnerem dla biznesu, Zarządzanie Projektami wg. IPMA oraz Szkoły Coachów.

Doświadczenie trenerskie zdobywał w firmie z branży finansowej o zasięgu światowym, prowadząc autorskie projekty w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej oraz współpracując z czołowymi firmami szkoleniowo-doradczymi w Polsce.

W ramach projektów doradczo-rozwojowych wdrażał systemy wynagrodzeń oraz modele kompetencji dla działów handlowych, produkcyjnych oraz kadry menadżerskiej średniego szczebla.
Posiada ponad 7 000 godzin zrealizowanych szkoleń, warsztatów i treningów dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.