Menu Zamknij

ZDALNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

Cel i korzyści szkolenia:

Korzyści dla Uczestników:

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jakie są kanały komunikacji z zespołem i które z nich są najefektywniejsze?
 • Które aktywności pracy z zespołem są priorytetowe i jak je zaplanować w czasie?
 • Jak efektywnie wykorzystać narzędzia komunikacji i unikać pułapek w komunikacji?
 • W jaki sposób ustalić i ogłosić reguły, zasady współpracy?
 • Dlaczego warto określić wspólny cel zespołowy?
 • O zasadach tworzenia i delegowania celów, zadań
 • Jak i po co realizować codzienne kontakty z członkami zespołu?
 • Jak prowadzić wideokonferencję i spotkania, żeby były efektywne?

Zakres merytoryczny szkolenia:

Najczęściej pojawiające się trudności w zdalnym zarządzaniu zespołem sprzedaży

 • Najczęściej pojawiające się trudności
 • Określenie indywidualnych ograniczeń w zdalnym zarządzaniu zespołem rozproszonym
 • Jak skutecznie zarządzać zespołem sprzedaży w okresie przymusowej izolacji?
 • Rola uaktywniania członków zespołu


Proces zarządzania zespołem

 • Jakie przekonania warto wypracować, aby ułatwić sobie zdalną pracę z zespołem
 • Ustalenie aktywności managera we współpracy zdalnej z podwładnymi
 • Kanały i narzędzia komunikacji – dobór, zalety i wady
 • Określenie priorytetowych działań do podjęcia z podwładnymi, np. zdalne spotkania zespołu, rozmowy indywidualne, telekonferencje, wspólna praca, trening on the job i inne.
 • Określenie częstotliwości wspólnych działań
 • Zaplanowanie miesięcznej aktywności

Główne narzędzia komunikacji zdalnej z zespołem

 • Niszczące skutki negatywnych wyobrażeń podwładnych o przełożonym, sytuacji
  w firmie, zadaniach, itp. – techniki zapobiegania
 • Pułapki opierania się na domysłach, interpretacjach, wyobrażeniach o podwładnych – metody zapobiegania
 • Pouczanie, dobre rady, narzucanie rozwiązań i ich destruktywne skutki
 • Komunikaty JA-TY-MY i ich konsekwencje

Budowanie zaufania

 • Budowanie zaufania jako podstawa efektywnego zespołu
 • Rola spotkań zespołu w budowaniu zaufania
 • Narzędzia budowania zaufania w okresie ograniczonego kontaktu

Określanie celów, zadań

 • Ustalanie priorytetów
 • Pułapki w formułowaniu i wyznaczaniu celów
 • Parametry celu SMART
 • Cele krótko- i długoterminowe
 • Ustalenie celu lub celów wspólnych dla zespołu
 • Zasady przydzielania zadań podwładnym i podtrzymywanie motywacji w zespole

Ustalanie reguł współpracy

 • Przedstawienie zasad współpracy i częstotliwości kontaktów
 • Expose managera – co to jest i po co komunikować podwładnym?
 • Określenie minimalnych granic, czyli zachowań, których manager nie będzie tolerował w zespole
 • Określenie ponadstandardowych zachowań, postaw, które manager będzie doceniał

Codzienne kontakty  

 • Po co utrzymywać codzienny kontakt z zespołem?
 • Jaki jest cel codziennych rozmów?
 • Jak przeprowadzać codzienne rozmowy telefoniczne?
 • Jak wykorzystać narzędzia do pracy zdalnej w codziennych kontaktach z podwładnymi?

Prowadzenie wideokonferencji / spotkań online

 • Przygotowanie się managera i podwładnych
 • Etapy telekonferencji / spotkania
 • Rola managera w telekonferencji
 • Aktywność uczestników
 • Jak zakończyć spotkanie, telekonferencje i zwiększać szanse na prawidłową realizację poruszonych tematów?

Przydzielanie zadań / celów    

 • Zasady prowadzenia rozmowy delegującej zadania osobiście i przez telefon
 • Procedura utrzymania decyzji w mocy
 • Metody unikania polemiki, dyskusji i tłumaczenia się
 • Rola managera w procesie realizacji zleconego zadania
 • Upewnianie się, że pracownik zrozumiał zadanie, cele do wykonania

Rozmowa monitorująca poziom realizacji zadań

 • Model rozmowy monitorującej
 • Jak zwiększać szanse na realizacje wyznaczonych zadań?
 • Jak egzekwować wykonanie zadań i nie demotywować podwładnego w trudnej sytuacji rynkowej?
 • Rola managera w wykonaniu zadania
 • Wykorzystanie informacji zwrotnej w rozmowie monitorującej poziom realizacji zadań

 

 

Organizacja i terminy:

AKTUALNY TERMIN TEGO SZKOLENIA:

17-18.05.2021 r.

CENA SZKOLENIA:

1.950 PLN (+ 23% VAT) za osobę
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy rabatów

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów online, opracowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla uczestnika, zaświadczenie o udziale w szkoleniu online

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 Dzień IDzień II 
szkolenie09:00 – 10:3009:00 – 10:30 
przerwa 10:30 – 10:4510:30 – 10:45 
szkolenie10:45 – 12:1510:45 – 12:15 
przerwa12:15-12:3012:15-12:30 
szkolenie12:30-14:0012:30-14:00 
    
    
szkoleniaonline1

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do:
* komputera stacjonarnego lub laptopa wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5
* szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s

Dzień przed zajęciami trener prowadzący skontaktuje się indywidulanie z każdym Uczestnikiem szkolenia, aby zweryfikować łącze i wyjaśnić zasady uczestnictwa w zajęciach

Szkolenia prowadzone są na platformie ZOOM

Warsztaty prowadzone są przez 2 dni, po 5 godzin dziennie. Szkolenie rozpoczyna się rano tak, aby nie kolidowało z innymi obowiązkami Uczestnika. 

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.