Menu Zamknij

POCZĄTKUJĄCY MANAGER

Warsztaty rozwoju kompetencji kierowniczych

Cel i korzyści szkolenia:

Cel szkolenia:

Na szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają zasady efektywnego komunikowania się na poziomie manager – manager, manager – podwładny
 • Zrozumieją różnicę między oceną a informacją zwrotną
 • Zrozumieją zasady tworzenia zadań i ich delegowania
 • Nauczą się przekazywać informację zwrotną
 • Nauczą się egzekwować wykonanie zadań
 • Poznają własne preferencje osobowościowe
 • Nauczą się budować własny autorytet i zaufanie w zespole

Korzyści dla Uczestników:

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Na czym polegają najważniejsze zadania managera
 • Jak motywować współpracowników i budować wartościowe relacje
 • Jak właściwie prowadzić rozmowy i komunikować się ze współpracownikami
 • W jaki sposób wyznaczać cele i jak przekazywać je współpracownikom
 • Jak zaplanować i zorganizować pracę swoich pracowników

Zakres merytoryczny szkolenia:

Przygotowanie do nowej roli managera

 • Jak budować naturalny autorytet?
 • Jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne nowemu managerowi?
 • Budowanie wiary w siebie i pewności w nowej roli managera/przełożonego
 • Koleżeńskie relacje z przeszłości, jako „fundament” nowej struktury w firmie – jak wykorzystać je pozytywnie?
 • Rola managera z perspektywy pełnionej roli i odpowiedzialności

Rola managera w motywowaniu swojego zespołu

 • Różne style kierowania zespołem i ich wpływ na sukces motywacyjny
 • Osobiste predyspozycje managera do motywacyjnego stylu kierowania ludźmi
 • Rola managera w inspirowaniu i motywowaniu pracowników do współpracy
 • Znaczenie poziomu osobistej motywacji u managera
 • Indywidualne strategie motywacji dopasowane do konkretnego pracownika
 • Co motywuje Twojego pracownika? – motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Zainteresowanie i szacunek okazywany ludziom w pracy, jako czynnik motywujący
 • Z czego rodzi się brak motywacji? Najczęściej popełniane błędy motywacyjne.

Zarządzanie oparte o międzyludzkie relacje

 • Jak działa pozytywne myślenie i dlaczego nie zawsze działa?
 • Życzliwe postrzeganie -mentalne wspieranie i pomaganie współpracownikom
 • Budowanie poczucia własnej wartości u Pracowników
 • Budowanie zaangażowania i współpracy w zespole
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności w zespole
 • Rozwijanie zdolności pozytywnej werbalizacji i stosowanie motywującego słownictwa w relacjach międzyludzkich
 • Znaczenie rozmów ze współpracownikami bazujących na uznaniu, dowartościowaniu, zachęcaniu do działania i rozwijania talentów oraz rozmowy oceniające
 • Krytyka i pochwała w motywowaniu współpracowników

Rola managera w procesie określania zadań, celów i dążenia do nich

 • Formułowanie przez managera konkretnych i mobilizujących celów lub zadań
 • Zlecanie ich do wykonania
 • Określenie terminów ich realizacji.

Zrozumienie istoty delegowania – jak podzielić się obowiązkami ze współpracownikami?

 • Budowanie postawy odpowiedzialności i przekonania o wadze własnego wpływu na wynik działań w firmie
 • Różne stopnie delegowania zadań –w zależności od zaufania i powierzonej pracownikowi samodzielności
 • Zalety delegowania i przyczyny nieskutecznego delegowania -mity na temat delegowania

Procedura delegowania

 • Co, kto, dlaczego, jak i kiedy?
 • Twarde i miękkie zasady delegowania
 • Co można delegować?
 • Kontrola i reagowanie
 • Umiejętność przedstawienia zadania i jego wartości
 • Wsparcie w trakcie realizacji i w sytuacjach trudnych
 • Tolerancja i otwartość na możliwość popełnienia błędów
 • Pochwała i uznanie sukcesu pracownika – znaczenie psychologiczne
 • Rozwojowe znaczenie delegowania

Planowanie i organizowanie pracy managera i zespołu

 • Znaczenie planowania, integracja współpracowników w proces planowania
 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy
 • Prowadzenie regularnych spotkań ze współpracownikami
 • Zasady racjonalnego planowania czasu – realizacja i organizacja zadań
 • Planowanie działań etapami: sporządzaniu planu dnia, tygodnia, miesiąca
 • Selekcjonowanie i zbieranie zadań, prowadzenie listy zadań
 • Praca z terminarzem – stworzenie własnej checklisty
 • Ustalenie stałego czasu na osobiste zadania
 • Różnice pomiędzy ważnym, a zadaniem
 • Największe błędy w zarządzaniu czasem
 • Ocena efektów wg zasady: planowanie-działanie – ocena
 • Ocena tygodnia, miesiąc, kwartału, roku
 • Zasady właściwego wykorzystania czasu

Czas trwania: 3 dni

Organizacja i terminy:

NAJBLIŻSZY TERMIN TEGO SZKOLENIA:

10-11-12.06.2024 r.

CENA SZKOLENIA:

3.850 PLN (+ 23% VAT) za osobę
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy indywidualnych rabatów

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, Certyfikat

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I Dzień II Dzień III
szkolenie 09:30 – 11:00 09:00 – 11:00 09:00 – 11:00
przerwa kawowa 11:00 – 11:15 11:00 – 11:15 11:00 – 11:15
szkolenie 11:15 – 13:00 11:15 – 13:00 11:15 – 13:00
obiad 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00
szkolenie 14:00 – 15:30 14:00 – 15:30 14:00 – 15:30
przerwa kawowa 15:30 – 15:45 15:30 – 15:45  
szkolenie 15:45 – 17:00 15:45 – 17:00  
122365035

LOKALIZACJA SZKOLENIA:

Hotel
DeSilva Warszawa Piaseczno
ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno

Cena noclegu w pokoju jednoosobowym wynosi 265 zł brutto ze śniadaniem
Cena noclegu w pokoju dwuosobowym wynosi 305 zł brutto ze śniadaniem

Na życzenie chętnie pomożemy Państwu w dokonaniu rezerwacji hotelu.
Noclegi dodatkowo płatne na miejscu w hotelu (nieuwzględnione w cenie szkolenia).

Trener prowadzący:

Justyna Kozłowska – Senior Business Trainer

Od 17 lat wspiera firmy w budowaniu ich przewagi rynkowej dzięki, rozwijaniu kompetencji osób zarządzających oraz pionów handlowych. Inspiruje i motywuje ludzi do pracy nad własnym rozwojem, budowaniem ich kariery zawodowej oraz osiąganiem sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym

Celem prowadzonych przez Justynę szkoleń jest zainspirowanie do samodzielnego poszukiwania niebanalnych i skutecznych rozwiązań. Pokazuje, jak budować zdrowe poczucie własnej wartości i pozytywne relacje z innymi ludźmi – współpracownikami, podwładnymi oraz Klientami.
W ramach studiów andragogicznych na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego zdobyła wiedzę i umiejętności, które pozwalają pracować z ludźmi dorosłymi na szeroko pojętym rynku edukacyjnym.

Swoje doświadczenia handlowe, negocjacyjne oraz z zakresu zarządzania przenosi na grunt prowadzonych przez siebie szkoleń. Prowadzi projekty rozwijające kompetencje managerskie oraz sprzedażowe dla wiodących organizacji biznesowych.

 

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.