Menu Zamknij

EXCEL NA CO DZIEŃ DLA PRAKTYKÓW - ONLINE

- poziom średniozaawansowany

Baner_Exelnacodzien

Cel i korzyści szkolenia:

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z teorią z zakresu objętego programem szkolenia  i praktyczne jej wykorzystanie podczas ćwiczeń
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami
 • Przekazanie rozwiązań i trików umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie narzędzia MS Excel
 • Prezentacja najnowszych możliwości programu MS Excel i ich zastosowanie w praktyce

Korzyści dla Uczestników:

Po szkoleniu Uczestnik:

 • Będzie płynnie posługiwał się arkuszem,
 • Nauczy się wprawnie pisać Formuły i wykorzystywać dostępne Funkcje
 • Będzie sprawnie wyszukiwał dane w arkuszach, porównywał je i przedstawiał
 • Nabędzie umiejętność wizualizacji danych za pomocą Tabel przestawnych i wykresów oraz innych narzędzi graficznych programu Excel

Zakres merytoryczny szkolenia:

Wprowadzenie

 • Wprowadzanie danych i ich edycja w arkuszu
 • Podstawowe operacje na arkuszach
 • Komórki i obszary komórek
 • Nadawanie nazw obszarom
 • Dodawanie komentarzy do komórek
 • Formatowanie arkusza


Tabele

 • Tworzenie tabeli
 • Zmiana wyglądu tabeli, praca z tabelami


Tworzenie i zastosowanie szablonów

 • Szablony Excela
 • Niestandardowe szablony Excela

Formuły i funkcje

 • Wprowadzenie do formuł i funkcji
 • Formuły ułatwiające pracę nad tekstem
 • Data i czas
 • Tworzenie formuł, które zliczają i sumują
 • Tworzenie formuł, które wyszukują wartości


Obliczenia różne

 • Przeliczanie jednostek
 • Zaokrąglanie liczb ZAOKR.DO.CAŁK, LICZBA.CAŁK


Wprowadzenie do formuł tablicowych

 • Pojęcie formuł tablicowych

Wizualizacja danych

Podstawowe techniki tworzenia wykresów

 • Obsługa wykresów w Excelu
 • Tworzenie wykresu
 • Tworzenie i dostosowywanie wykresu
 • Praca z wykresami
 • Typy wykresów

Wizualizacja danych przy użyciu formatowania warunkowego

 • Formatowanie warunkowe
 • Określanie formatowania warunkowego
 • Formaty warunkowe używające grafiki
 • Tworzenie reguł bazujących na formule
 • Zastosowanie formatów warunkowych

Zaawansowane właściwości Excela

 • Dostosowywanie interfejsu użytkownika Excela
 • Tworzenie i stosowanie konspektów
 • Łączenie i konsolidacja arkuszy


Używanie niestandardowych formatów liczbowych

 • Formatowanie liczbowe
 • Tworzenie niestandardowego formatu liczbowego


Sprawdzanie poprawności danych

 • Wizualizacja danych przy użyciu formatowania warunkowego
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Tworzenie list rozwijanych

Ochrona danych

 • Typy ochrony
 • Ochrona arkusza
 • Ochrona skoroszytu
 • Ochrona projektu Visual Basic
 • Powiązane zagadnienia

Sposoby unikania błędów w arkuszach

 • Identyfikacja i usuwanie błędów formuł
 • Zastosowanie narzędzi inspekcji programu Excel
 • Szukanie i zastępowanie
 • Sprawdzanie pisowni w arkuszach
 • Zastosowanie autokorekty

Analiza danych

Importowanie i porządkowanie danych


Tabele przestawne — wprowadzenie

 • Tabele przestawne
 • Automatyczne tworzenie tabeli przestawnej
 • Ręczne tworzenie tabel przestawnych
 • Dodatkowe przykłady tabel przestawnych


Analiza co-jeśli

 • Tworzenie tabel danych
 • Menedżer scenariuszy

 

Organizacja i terminy:

AKTUALNY TERMIN TEGO SZKOLENIA:

24-25.03.2022 r.
04-05.07.2022 r.
24-25.11.2022 r.

WAKACYJNA CENA SZKOLENIA:

1.250 PLN (+ 23% VAT) za osobę

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, opracowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla uczestnika, zaświadczenie o udziale w szkoleniu online

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I Dzień II  
szkolenie 09:00 – 11:00 09:00 – 11:00  
przerwa  11:00 – 11:15 11:00 – 11:15  
szkolenie 11:15 – 13:15 11:15 – 13:15  
przerwa 13:15 – 13:30 13:15 – 13:30  
szkolenie 13:30 – 15:00 13:30 – 15:00  
       
       
szkoleniaonline1

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do:
* komputera stacjonarnego lub laptopa wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5
* szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s

Dzień przed zajęciami trener prowadzący skontaktuje się z Uczestnikami szkolenia, aby zweryfikować łącze i wyjaśnić zasady uczestnictwa w zajęciach

Szkolenia prowadzone są na platformie ZOOM

Warsztaty prowadzone są przez 2 dni, po 5 godzin dziennie. Szkolenie rozpoczyna się rano tak, aby nie kolidowało z innymi obowiązkami Uczestnika. 

Trener prowadzący:

Marek Wyrostek Trener, Konsultant

Zmotywowany trener, handlowiec, certyfikowany auditor, inżynier wsparcia technicznego z ponad 19 – letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej i elektronice domowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu sił sprzedaży i wsparciu klienta. Umiejętnie dostosowuje się do różnych sytuacji oraz ukierunkowuje na obsługę klienta.

Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Pracował na stanowisku handlowca, informatyka, Koordynatora ds. Szkoleń, Trenera. Do jego obowiązków należało: sprzedaż produktów firmy, utrzymanie klienta, wsparcie IT, administrowanie systemu Concord, wdrożenie wewnętrznych i zewnętrznych autorskich kursów szkoleniowych, identyfikacja potrzeb szkoleniowych zespołów sprzedażowych, rozwój kompetencji podległych handlowców w obszarze sprzedaży, prowadzenie szkoleń technicznych dla sieci sprzedaży, administrował platformę e-learnig-ową i budował szkolenia na tej platformie.

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.