Menu Zamknij

POCZĄTKUJĄCY MANAGER

Warsztaty rozwoju kompetencji kierowniczych

Cel i korzyści szkolenia:

Cel szkolenia:

Na szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają zasady efektywnego komunikowania się na poziomie manager – manager, manager – podwładny
 • Zrozumieją różnicę między oceną a informacją zwrotną
 • Zrozumieją zasady tworzenia zadań i ich delegowania
 • Nauczą się przekazywać informację zwrotną
 • Nauczą się egzekwować wykonanie zadań
 • Poznają własne preferencje osobowościowe
 • Nauczą się budować własny autorytet i zaufanie w zespole

Korzyści dla Uczestników:

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Na czym polegają najważniejsze zadania managera
 • Jak motywować współpracowników i budować wartościowe relacje
 • Jak właściwie prowadzić rozmowy i komunikować się ze współpracownikami
 • W jaki sposób wyznaczać cele i jak przekazywać je współpracownikom
 • Jak zaplanować i zorganizować pracę swoich pracowników

Zakres merytoryczny szkolenia:

Przygotowanie do nowej roli managera

 • Jak budować naturalny autorytet?
 • Jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne nowemu managerowi?
 • Budowanie wiary w siebie i pewności w nowej roli managera/przełożonego
 • Koleżeńskie relacje z przeszłości, jako „fundament” nowej struktury w firmie – jak wykorzystać je pozytywnie?
 • Rola managera z perspektywy pełnionej roli i odpowiedzialności

Rola managera w motywowaniu swojego zespołu

 • Różne style kierowania zespołem i ich wpływ na sukces motywacyjny
 • Osobiste predyspozycje managera do motywacyjnego stylu kierowania ludźmi
 • Rola managera w inspirowaniu i motywowaniu pracowników do współpracy
 • Znaczenie poziomu osobistej motywacji u managera
 • Indywidualne strategie motywacji dopasowane do konkretnego pracownika
 • Co motywuje Twojego pracownika? – motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Zainteresowanie i szacunek okazywany ludziom w pracy, jako czynnik motywujący
 • Z czego rodzi się brak motywacji? Najczęściej popełniane błędy motywacyjne.

Zarządzanie oparte o międzyludzkie relacje

 • Jak działa pozytywne myślenie i dlaczego nie zawsze działa?
 • Życzliwe postrzeganie -mentalne wspieranie i pomaganie współpracownikom
 • Budowanie poczucia własnej wartości u Pracowników
 • Budowanie zaangażowania i współpracy w zespole
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności w zespole
 • Rozwijanie zdolności pozytywnej werbalizacji i stosowanie motywującego słownictwa w relacjach międzyludzkich
 • Znaczenie rozmów ze współpracownikami bazujących na uznaniu, dowartościowaniu, zachęcaniu do działania i rozwijania talentów oraz rozmowy oceniające
 • Krytyka i pochwała w motywowaniu współpracowników

Rola managera w procesie określania zadań, celów i dążenia do nich

 • Formułowanie przez managera konkretnych i mobilizujących celów lub zadań
 • Zlecanie ich do wykonania
 • Określenie terminów ich realizacji.

Zrozumienie istoty delegowania – jak podzielić się obowiązkami ze współpracownikami?

 • Budowanie postawy odpowiedzialności i przekonania o wadze własnego wpływu na wynik działań w firmie
 • Różne stopnie delegowania zadań –w zależności od zaufania i powierzonej pracownikowi samodzielności
 • Zalety delegowania i przyczyny nieskutecznego delegowania -mity na temat delegowania

Procedura delegowania

 • Co, kto, dlaczego, jak i kiedy?
 • Twarde i miękkie zasady delegowania
 • Co można delegować?
 • Kontrola i reagowanie
 • Umiejętność przedstawienia zadania i jego wartości
 • Wsparcie w trakcie realizacji i w sytuacjach trudnych
 • Tolerancja i otwartość na możliwość popełnienia błędów
 • Pochwała i uznanie sukcesu pracownika – znaczenie psychologiczne
 • Rozwojowe znaczenie delegowania

Planowanie i organizowanie pracy managera i zespołu

 • Znaczenie planowania, integracja współpracowników w proces planowania
 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy
 • Prowadzenie regularnych spotkań ze współpracownikami
 • Zasady racjonalnego planowania czasu – realizacja i organizacja zadań
 • Planowanie działań etapami: sporządzaniu planu dnia, tygodnia, miesiąca
 • Selekcjonowanie i zbieranie zadań, prowadzenie listy zadań
 • Praca z terminarzem – stworzenie własnej checklisty
 • Ustalenie stałego czasu na osobiste zadania
 • Różnice pomiędzy ważnym, a zadaniem
 • Największe błędy w zarządzaniu czasem
 • Ocena efektów wg zasady: planowanie-działanie – ocena
 • Ocena tygodnia, miesiąc, kwartału, roku
 • Zasady właściwego wykorzystania czasu

Czas trwania szkolenia online : 3 dni x 5 godzin
Czas trwania szkolenia stacjonarnego: 3 dni

Organizacja i terminy:

AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

17-18-19.05.2021 r.
17-18-19.05.2021 r.

CENA SZKOLENIA ONLINE:

2.700 PLN (+ 23% VAT) za osobę
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy rabatów

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów online, opracowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla uczestnika, zaświadczenie o udziale w szkoleniu online

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE:

Szkolenia online prowadzone są w godzinach 9.00 – 14.00

szkoleniaonline1

ORGANIZACJA SZKOLENIA ONLINE:

Uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do:
* komputera stacjonarnego lub laptopa wyposażonego w mikrofon, głośniki, kamerę internetową oraz dostęp do Internetu 

Dzień przed zajęciami trener prowadzący skontaktuje się indywidulanie z każdym Uczestnikiem szkolenia, aby zweryfikować łącze i wyjaśnić zasady uczestnictwa w zajęciach

Szkolenia prowadzone są na platformie ZOOM

AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ STACJONARNYCH:

09-10-11.06.2021 r.
22-23-24.09.2021 r.

CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO:

3.300 PLN (+ 23% VAT) za osobę
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy indywidualnych rabatów

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, Certyfikat

HARMONOGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGO:

Szkolenia stacjonarne prowadzone są w godzinach:
I dzień 9.30 – 17.00; II dzień 9.00 – 17.00; III dzień 9.00 – 15.30

122365035

LOKALIZACJA SZKOLENIA:

Hotel
DeSilva Warszawa Piaseczno
ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno

Cena noclegu w pokoju jednoosobowym wynosi 222 zł netto ze śniadaniem
Cena noclegu w pokoju dwuosobowym wynosi 254 zł netto ze śniadaniem

Na życzenie chętnie pomożemy Państwu w dokonaniu rezerwacji hotelu.
Noclegi dodatkowo płatne na miejscu w hotelu (nieuwzględnione w cenie szkolenia).

Trener prowadzący:

Daniel Kowalski -Manager Projektów Rozwojowych, Trener, Konsultant, Coach

Specjalizuje się w szkoleniach oraz budowaniu procesów szkoleniowo-wdrożeniowych z zakresu sprzedaży, wywierania wpływu i motywacji, zarządzania, komunikacji interpersonalnej, oraz szeroko pojętego HRM. Absolwent Akademii Trenerów Biznesu, Mistrzowskiej Szkoły Trenerów Biznesu 3-stopnia. Moderator Kursów: Trener, Konsultant – Partnerem dla biznesu, Zarządzanie Projektami wg. IPMA oraz Szkoły Coachów.

Doświadczenie trenerskie zdobywał w firmie z branży finansowej o zasięgu światowym, prowadząc autorskie projekty w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej oraz współpracując z czołowymi firmami szkoleniowo-doradczymi w Polsce.

W ramach projektów doradczo-rozwojowych wdrażał systemy wynagrodzeń oraz modele kompetencji dla działów handlowych, produkcyjnych oraz kadry menadżerskiej średniego szczebla.
Posiada ponad 7 000 godzin zrealizowanych szkoleń, warsztatów i treningów dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.