Menu Zamknij

POCZĄTKUJĄCY MANAGER

Warsztaty rozwoju kompetencji kierowniczych

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

Cel i korzyści szkolenia:

Cel szkolenia:

Na szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają zasady efektywnego komunikowania się na poziomie manager – manager, manager – podwładny
 • Zrozumieją różnicę między oceną a informacją zwrotną
 • Zrozumieją zasady tworzenia zadań i ich delegowania
 • Nauczą się przekazywać informację zwrotną
 • Nauczą się egzekwować wykonanie zadań
 • Poznają własne preferencje osobowościowe
 • Nauczą się budować własny autorytet i zaufanie w zespole

Korzyści dla Uczestników:

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Na czym polegają najważniejsze zadania managera
 • Jak motywować współpracowników i budować wartościowe relacje
 • Jak właściwie prowadzić rozmowy i komunikować się ze współpracownikami
 • W jaki sposób wyznaczać cele i jak przekazywać je współpracownikom
 • Jak zaplanować i zorganizować pracę swoich pracowników

Zakres merytoryczny szkolenia:

Przygotowanie do nowej roli managera

 • Jak budować naturalny autorytet?
 • Jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne nowemu managerowi?
 • Budowanie wiary w siebie i pewności w nowej roli managera/przełożonego
 • Koleżeńskie relacje z przeszłości, jako „fundament” nowej struktury w firmie – jak wykorzystać je pozytywnie?
 • Rola managera z perspektywy pełnionej roli i odpowiedzialności

Rola managera w motywowaniu swojego zespołu

 • Różne style kierowania zespołem i ich wpływ na sukces motywacyjny
 • Osobiste predyspozycje managera do motywacyjnego stylu kierowania ludźmi
 • Rola managera w inspirowaniu i motywowaniu pracowników do współpracy
 • Znaczenie poziomu osobistej motywacji u managera
 • Indywidualne strategie motywacji dopasowane do konkretnego pracownika
 • Co motywuje Twojego pracownika? – motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Zainteresowanie i szacunek okazywany ludziom w pracy, jako czynnik motywujący
 • Z czego rodzi się brak motywacji? Najczęściej popełniane błędy motywacyjne.

Zarządzanie oparte o międzyludzkie relacje

 • Jak działa pozytywne myślenie i dlaczego nie zawsze działa?
 • Życzliwe postrzeganie -mentalne wspieranie i pomaganie współpracownikom
 • Budowanie poczucia własnej wartości u Pracowników
 • Budowanie zaangażowania i współpracy w zespole
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności w zespole
 • Rozwijanie zdolności pozytywnej werbalizacji i stosowanie motywującego słownictwa w relacjach międzyludzkich
 • Znaczenie rozmów ze współpracownikami bazujących na uznaniu, dowartościowaniu, zachęcaniu do działania i rozwijania talentów oraz rozmowy oceniające
 • Krytyka i pochwała w motywowaniu współpracowników

Rola managera w procesie określania zadań, celów i dążenia do nich

 • Formułowanie przez managera konkretnych i mobilizujących celów lub zadań
 • Zlecanie ich do wykonania
 • Określenie terminów ich realizacji.

Zrozumienie istoty delegowania – jak podzielić się obowiązkami ze współpracownikami?

 • Budowanie postawy odpowiedzialności i przekonania o wadze własnego wpływu na wynik działań w firmie
 • Różne stopnie delegowania zadań –w zależności od zaufania i powierzonej pracownikowi samodzielności
 • Zalety delegowania i przyczyny nieskutecznego delegowania -mity na temat delegowania

Procedura delegowania

 • Co, kto, dlaczego, jak i kiedy?
 • Twarde i miękkie zasady delegowania
 • Co można delegować?
 • Kontrola i reagowanie
 • Umiejętność przedstawienia zadania i jego wartości
 • Wsparcie w trakcie realizacji i w sytuacjach trudnych
 • Tolerancja i otwartość na możliwość popełnienia błędów
 • Pochwała i uznanie sukcesu pracownika – znaczenie psychologiczne
 • Rozwojowe znaczenie delegowania

Planowanie i organizowanie pracy managera i zespołu

 • Znaczenie planowania, integracja współpracowników w proces planowania
 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy
 • Prowadzenie regularnych spotkań ze współpracownikami
 • Zasady racjonalnego planowania czasu – realizacja i organizacja zadań
 • Planowanie działań etapami: sporządzaniu planu dnia, tygodnia, miesiąca
 • Selekcjonowanie i zbieranie zadań, prowadzenie listy zadań
 • Praca z terminarzem – stworzenie własnej checklisty
 • Ustalenie stałego czasu na osobiste zadania
 • Różnice pomiędzy ważnym, a zadaniem
 • Największe błędy w zarządzaniu czasem
 • Ocena efektów wg zasady: planowanie-działanie – ocena
 • Ocena tygodnia, miesiąc, kwartału, roku
 • Zasady właściwego wykorzystania czasu

Czas trwania: 3 dni x 5 godzin

Organizacja i terminy:

AKTUALNY TERMIN TEGO SZKOLENIA:

07-08-09.12.2020 r.

CENA SZKOLENIA:

2.700 PLN (+ 23% VAT) za osobę
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy rabatów

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów online, opracowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla uczestnika, zaświadczenie o udziale w szkoleniu online

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE:

 Dzień IDzień II 
szkolenie09:00 – 10:3009:00 – 10:3009:00 – 10:30
przerwa 10:30 – 10:4510:30 – 10:4510:30 – 10:45
szkolenie10:45 – 12:1510:45 – 12:1510:45 – 12:15
przerwa12:15 – 12:3012:15 – 12:3012:15 – 12:30
szkolenie12:30 – 14:0012:30 – 14:0012:30 – 14:00
    
    
szkoleniaonline1

ORGANIZACJA SZKOLENIA ONLINE:

Uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do:
* komputera stacjonarnego lub laptopa wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5
* szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s

Dzień przed zajęciami trener prowadzący skontaktuje się indywidulanie z każdym Uczestnikiem szkolenia, aby zweryfikować łącze i wyjaśnić zasady uczestnictwa w zajęciach

Szkolenia prowadzone są na platformie ZOOM

Warsztaty prowadzone są przez 3 dni, po 5 godzin dziennie. Szkolenie rozpoczyna się rano tak, aby nie kolidowało z innymi obowiązkami Uczestnika. 

Trener prowadzący:

Kamil Kobus – Trener, coach, konsultant

W swojej karierze trenerskiej spędził ponad 500 dni na prowadzeniu szkoleń z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta, komunikacji, negocjacji oraz zarządzania czasem i ludźmi. Ma doświadczenie zarówno w prowadzeniu prezentacji dla szerokiego audytorium, jak i szkoleń metodami aktywnymi w kilkuosobowych grupach. Szkoli sprzedawców i pracowników innych specjalizacji, a także kadrę kierowniczą małych i dużych przedsiębiorstw.

Od 1996 roku nie rozstaje się ze sprzedażą, która stała się jego życiową pasją. Osiągał sukcesy jako sprzedawca, kierownik i dyrektor sprzedaży w zespołach obsługujących Klientów i sprzedających usługi informatyczne, reklamowe, finansowe i doradcze zarówno na rynku detalicznym, jak i B2B.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w biznesie Kamil buduje treści przekazywane podczas szkoleń na ciekawym połączeniu teorii z praktyką. Projektowane przez niego ćwiczenia i case studies bazują zazwyczaj na faktycznych sytuacjach zaobserwowanych w życiu zawodowym. Podawane przykłady dotyczą realnych sytuacji, firm i ludzi – z pełną dbałością o zachowanie należytej poufności.

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.